Geçmiş Etkinlikler

TET PROJE PAZARI 4


TET Proje Pazarı 4 etkinliği 8 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Toplamda 499 proje başvurusu arasından 143 proje sergilenmeye hak kazandı.
Etkinliğimizde Serdar Kuzuloğlu moderasyonunda ?Yüksek Teknolojide Neredeyiz?? başlıklı panel düzenlendi.
4 Kategoride birincilere 20.000 TL, ikincilere 10.000 TL ve üçüncülere 7.500 TL olmak üzere toplamda 150.000 TL ödül verildi.

Tanıtım Filmi


Kategoriler


  • Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları
  • Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları
  • Enerji Üretim,İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar
  • Diğer

Derece Alan Projeler


Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları

1-Firmaya özel Bilgisayar Destekli Tasarım programı ?ÇİZEN?

Proje Sahibi : Gül Çiçek Zengin
Proje Amacı : Yurtdışı menşeili Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) programları genel uygulamalara yönelik olup firmaya özel uygulamaları içermemektedir.Lisanslama maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı da özellikle KOBİ?ler halen geleneksel yöntemlerle tasarım yapmayı tercih etmekte yada lisanssız kullanıma yönelmektedir.Projemizin amacı KOBİ?lere maliyet olarak daha az yük getirecek ve sanayinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek çözümler içeren yalın, verimli tasarım yapabilecek bir BDT programı geliştirmektir

2-Mikroarray Deneyi Analiz Aşamasına Yeni Bir Yaklaşım: Atlas Analiz Motoru

Proje Sahibi : Umut ŞAHİN
Proje Amacı : MicroRNA-gen ilişkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için yapılan microarray deneylerinin analiz aşamasına kolaylık sağlayabilecek bir analiz motoru geliştirmektir. Bu bağlamda hedefimiz; ? Geliştirdiğimiz analiz motoru ile bu aşamada oluşan emek ve vakit kaybına engel olabilmek, ? Geleneksel yöntemlere göre daha etkin ve doğru seçim yapabilecek karar destek sistemi oluşturmak, ? Analiz aşamasından sonra konfirmasyon deneylerinde meydana gelen maddi kayıplara engel olabilmektir.

3-TEKNORAY PATENTLİ HIZA DUYARLI HEMZEMİN GEÇİT PROJESİ

Proje Sahibi : Ahmet İZGİ
Proje Amacı : Hemzemin geçitlerin temel işlevi karayolu taşıtlarının ve yayaların demiryolları üzerinden güvenli bir şekilde geçebilmesini sağlamaktır.Busistemlegeçit görüntüsünün sürekli kayıt altına alındığı ve elde edilecek olan yüksek çözünürlüklü bu verinin kablosuz olarakdemiryolu araçlarına aktarıldığı, demiryolu aracının hemzemin geçitten geçişi sırasında karayolu araçlarının bekleme süresinin kısaltıldığıdemiryolu aracının hızına duyarlı akıllıve güvenli birhemzemin geçit kontrol sistemi ortaya koyması

Enerji Üretim,İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar

1-Klorofil İle Ucuz Çevreci Güneş Paneli Üretmek

Proje Sahibi : Halit Çetin
Proje Amacı : 1- Günümüzde üretilen Güneş panellerindeki Galyum, Arsenik gibi çevreye zararlı elementlerin kullanımının önüne geçmek 2- Güneş paneli teknolojisini herkesin sahip olabileceği kadar ucuz üretebilmek 3- Klorofil molekülünün potansiyel olarak sahip olduğu %98 verime ulaşıp çok küçük yüzeylerden büyük enerji elde edebilmek 4- Klorofil teknolojisinin ev dışında elektrikli arabalarda, deniz taşıtlarında, telefon-tablet gibi çeşitli alanlarda kullanımı yaygınlaştırarak çevre kirliliğinin önüne geçmek

2-Atık Isıya Organik Çözüm

Proje Sahibi : Hüseyin Yağlı
Proje Amacı : Dünyada çok hızlı bir şekilde kullanımı artan ve Türkiye?de kullanımı yeni başlamış olan atık ısı geri dönüşüm sistemlerinin tanıtımını sağlamak. Bu sayede bacalardan atmosfere atılan kullanıla bilir sıcaklıklardaki atık ısı kaynaklarının değerlendirilmesi. Enerji tasarrufunun sağlanması ve özellikle fabrikaların çevreye verdiği zararların azaltılması ve giderek artan küresel ısınma sorununun şiddetinin azaltılması.

3-Grafen Kompozitlerin Şarj Edilebilir NaBH4 Yakıt Pillerinde Anot Malzemesi Olarak Kullanılması

Proje Sahibi : Zümrüt VAROL
Proje Amacı : Şarj edilebilir NaBH4 ?lü yakıt pillerinin metanol yakıt pilleri ve katı oksit elektrolitli yakıt pilleri ile karşılaştırıldığında belirgin üstünlükleri vardır. Türkiye'nin bor potansiyeli düşünüldüğünde bu kapasitenin kullanımı da büyük önem arz etmektedir

Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları

1-Oda Tipi Operatif Sıcaklık Ölçer

Proje Sahibi : Fatih Evren
Proje Amacı : Operatif sıcaklık insan ısıl konforunu belirleyen temel sıcaklıktır. Günümüzde operatif sıcaklığı ölçen sensörler laboratuvar ölçeğini geçememişlerdir. Projenin amacı insan vücudunun hissettiği sıcaklık olan operatif sıcaklığı, insan vücudunun aktif benzeşimi ile ölçebilecek, oda termostatlarının yerini alabilecek, basit, ucuz ve pratik bir oda tipi cihaz geliştirmek ve ticarileştirmektir.

2-Yenilikçi Ucuz ve Çevreci Klima Sistemi

Proje Sahibi : Hasan AYARTÜRK
Proje Amacı : Çevreye zararlı ve GWP (küresel ısınma potansiyeli) değeri yüksek akışkanlar ile çalışan bilinen teknikteki klimalar yerine, soğutucu akışkan olarak havayı kullanarak ısıtma ve soğutma yapabilen, daha az enerji tüketen, fan gücü olarak havadan çekilen ısıyı kullanan, hiçbir hareketli parça içermeyen buna karşılık kullanıcı tarafından elektronik olarak yönlendirilebilir hava akışı sağlayan, çok küçük boyutlu ve dış ortam ile bağlantı gerektirmeyen yenilikçi bir klima tasarımı yapılmıştır.

3-Sulardaki Mikroorganizmaların Anlık Tespit Edilmesine Yönelik Radyo-Frekanslı MEMS Biyosensörler

Proje Sahibi : Ahmet Kuzubaşlı
Proje Amacı : Su kaynaklarının bilinçli veya bilinçsiz kontamine olması durumunda ortaya çıkan salgın hastalıkların engellenmesi için hem ülkemizde hem de dünyada su kaynaklarının anlık bakteriyolojik ölçümünü yapabilen biyoteknolojik cihazlara ihtiyaç vardır. Proje kapsamında çok yüksek hassasiyetli, anlık sonuç ve alarm verebilen, kolay kullanılabilir, düşük maliyetli biyosensörlerin tasarlanması, MEMS üretim teknikleri kullanılarak ODTÜ-MEMS tesislerinde ürettirilmesi planlanmaktadır.

Diğer

1-MAKEY(Modüler Ardışıl Küçük Elektronik Yapboz)

Proje Sahibi : Şahin İNCİK
Proje Amacı : Günümüzde insanlar elektronik teknolojisini sadece tüketmekte ve nasıl çalıştığını anlamamata. Eğer teknolojiyi bir adım ileriye götürmek istiyorsak onu anlamalı ve basitçe kendi projelerimizde, oyunlarımızda kullanabilmeliyiz. Bunu sağlamak için MAKEY projesini geliştirdik. Amacımız mühendis olmayan insanların da elektronik etkileşimleri kendi projelerinde, oyunlarında basitçe kullanabilmeleri ve çevremizi saran teknolojiyi anlamalarını sağlamak.

2-Görüntü İşlemeli Tarayıcı Lazer Epilasyon Cihazı Geliştirme Projesi

Proje Sahibi : Mustafa Kemal İŞEN
Proje Amacı : Ülkemizde kullanılan epilasyon cihazlarının tamamının ithal oluşu projenin başlama sebebidir. Projenin ana amacı; geliştirilmiş bir lazer epilasyon cihazının tasarlanması, üretilmesi ve pazarlanmasıdır. Şu anki lazer epilasyon cihazları uygulanan kişinin kıl tonu ve cilt tonu arasında yeterince fark olmadığında istenen başarıyı elde edememektedir. Cihazımız kameradan aldığı görüntüyü işleyerek odaklanmış lazer ışığını sadece kıl köklerine göndererek bu farkı ortadan kaldırmaktadır.

3-The Energy of Food

Proje Sahibi : Evrim ÜNAL
Proje Amacı : Özellikle ekmek üretim fabrikalarının bacalarından günde tonlarca miktarlarda havaya karışan ve sera gazı salınımına etken olan dolayısıyla çevreyi kirleten etil alkol,CO2,aromatik maddeler,su ve yağ moleküllerinin bacaya entegre edeceğimiz elektronik,makine ve gıda bilgilerinin harmanlanması ile ortaya çıkan adına FGR Cihazı dediğimiz bir cihazla sıvılaştırılarak ekonomiye geri kazandırılması amaçlanmaktadır.Bu projedeki çıktılarımız;FGR Cihazı ve Sıvılaştırılmış gaz unsurlarıdır.

Ticarileşen Projeler


1 - Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları

Firmaya Özel Bilgisayar Destekli Tasarım Programı: ÇİZEN

Proje Sahibi : Gül Çiçek Zengin
Proje Amacı : Yurtdışı menşeili Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) programları genel uygulamalara yönelik olup firmaya özel uygulamaları içermemektedir.Lisanslama maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı da özellikle KOBİ?ler halen geleneksel yöntemlerle tasarım yapmayı tercih etmekte yada lisanssız kullanıma yönelmektedir.Projemizin amacı KOBİ?lere maliyet olarak daha az yük getirecek ve sanayinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek çözümler içeren yalın, verimli tasarım yapabilecek bir BDT programı geliştirmektir

2 - Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları

Bulanık Mantıklı Sulama Sistemi Otomasyonu

Proje Sahibi : Gizem Çağlayan
Proje Amacı : Yerli üretim ürünlerimiz ile doğru sulama ve sıvı gübrelemeyi otomatik olarak gerçekleştirerek tarımsal faaliyetleri kolaylaştırmaktadır. Kullanıcılarımızı arazilerinde kullanılan su ve sıvı gübre miktarı tarihsel hava durumu verileri ve toprak nem bilgilerini uzaktan takip etmesini sağlarken, gerçekleşebilecek don ve zirai hastalıklara karşı önceden uyararak önlem almalarını sağlamaktır. Bizler tarım sektöründe sulama ve sıvı gübre alanında komple bir çözüm sunmaktayız.

3 - Diğer

Görüntü İşlemeli Lazer Epilasyon Cihazı Projesi

Proje Sahibi : Mustafa Kemal İŞEN
Proje Amacı : Ülkemizde kullanılan epilasyon cihazlarının tamamının ithal oluşu projenin başlama sebebidir. Projenin ana amacı; geliştirilmiş bir lazer epilasyon cihazının tasarlanması, üretilmesi ve pazarlanmasıdır. Şu anki lazer epilasyon cihazları uygulanan kişinin kıl tonu ve cilt tonu arasında yeterince fark olmadığında istenen başarıyı elde edememektedir. Cihazımız kameradan aldığı görüntüyü işleyerek odaklanmış lazer ışığını sadece kıl köklerine göndererek bu farkı ortadan kaldırmaktadır.

4 - Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar

FOTON-KOJEN PROJESİ

Proje Sahibi : Erhan Demircioğlu
Proje Amacı : Bir güneş panelinin çıkış gücü,panele düşen ışığın miktarına bağlıdır.Güneş panellerine gelen güneş ışınlarının odaklanması sağlanarak elektrik üretimi maksimuma getirilebilir.Bu çalışmada maksimum elektrik üretmek amacıyla yeni bir güneş odaklayıcı sistem tasarlanmıştır.

5 - Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar

Düşük Sıcaklıklarda Çalışabilen Yüksek Verimli Statik Elektrik Jeneratörü

Proje Sahibi : Hasan AYARTÜRK
Proje Amacı : Tüm yakıt türleri ve diğer ısı kaynaklarını kullanarak çalışabilen ve ısı enerjisinin %50 den fazlasının elektrik enerjisine dönüştürülebildiği, hareketli parça içermeyen, sessiz, küçük boyutlu, hafif ve çevreci bir elektrik jeneratörü tasarımı gerçekleştirilmiştir. Elektrikli araçlar için range-extender olarak kullanılabilir. Yenilikçi parçalar basit üretim metotları ile üretilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Diğer parçalar ve malzemeler pazarda seri üretim şartlarında bulunabilmektedir.

Paneller


İnovasyonda Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi

Serdar İMAMOĞLU T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Şube Müdürü
Enes YILMAZER TÜBİTAK?TEYDEB Elektrik-Elektronik Teknolojileri Grubu Uzmanı
İffet İYİGÜN MEYDANLI Arçelik A.Ş. - Ar-Ge Direktörlüğü İnovasyon ve Sistem Geliştirme Yöneticisi
Moderatör: Doç.Dr. Melih BULU Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu(URAK) Genel Sekreteri

Girişimcilikte Yeni Trendler

Mehmet Buldurgan-Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağı Başkanı
Zeynep Sarılar YASAD Başkan yrd.
Metin Salt ?Vestek A.Ş. Genel Müdürü
Moderatör: M. Serdar Kuzuloğlu

Innovation & Entrepreneurship in Eastern & Western Mindset (Doğu ve Batı Anlayışında İnovasyon ve Girişimcilik)

Prof. Dr. Ali Beba

Etkinlikten Kareler


image
image
image
image
image
image
image