Sıkça Sorulan Sorular


TET Proje Pazarı; Elektrik, Elektronik ve Bilişim alanlarında tohum aşamasından ticarileşme öncesi aşamaya kadar projelerin başvurusuna açık; para ödülleri ve geniş network imkânı sağlayan sektöre özgü ilk ve tek girişimcilik yarışmasıdır.

TET Proje Pazarı, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (EEİB) tarafından 2012 yılından itibaren her yıl düzenlenmektedir. Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği T.C. Ticaret Bakanlığı'na bağlı kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olup, asıl görevi sektöründeki ihracatın artırılması için çeşitli ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenlemektir. Ülkemizin elektrik-elektronik alanındaki ihracatçılarını temsil eden tek birlik olan EEİB, en yüksek ihracat yapan birliklerimizden birisidir.

Değerlendiren proje başvurularının %70'e yakını İstanbul dışından gelmekte olan TET Proje Pazarı, 12 yıldır ücretsiz bir şekilde düzenlenen yarışmaları ile girişimcilere ayni ve nakdi destekler sağlayan ve elektrik-elektronik sektörüne özgü uzmanlaşmış kadrosuyla kar amacı gütmeden devam ettirilen tek etkinliktir.

TET Proje Pazarı başvuruları her yıl ilan edilen tarihler arasında sadece online olarak www.tetprojepazari.org adresinden yapılmaktadır. Elden gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Online etkinlikte toplantı slot sayılarındaki yetersizlikten ötürü birden fazla proje ile başvuru verimsiz görülmektedir. Eğer birden fazla proje üyesi ile katılıyorsanız, grup içerisinde jüri ile toplantılarınızı bölüşerek 2 proje ile katılabilirsiniz.

TET Proje Pazarı etkinliğinde yer alan paydaş kurumların amacı burada yarışan proje sahipleri ile tanışmak ve uygun görülenleri kendi kurumlarına davet etmektir. Projenizin aşamasına göre kuluçka merkezleri veya yatırım ağları ile tanışabilir, network kazanabilir ve bu kurumların sunacağı avantajlardan da yararlanmak için bir şans elde edebilirsiniz. 2 gün süren Ana Değerlendirme süresince online platformda paydaşlar sizlerden toplantı talep edebileceği gibi sizler de toplantı talebinde bulunabilirsiniz.

TET Proje Pazarı'nda daha önce ödül almış projeler ödül için tekrar değerlendirilmez. Ancak ödül almamış projelerinizle en fazla 2 kez olmak üzere yarışmamızda yer alabilirsiniz. Eski yarışmacı olup yarışmaya katılmadan paydaşlarla (Yatırım ağları, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar, jüri üyeleri vs.) görüşmek için lütfen bize ulaşınız.

Projeniz hakkında paylaşılan bilgiler TET tarafından saklanmakta ve jüri ve paydaşlar ile paylaşılmakta olup, TET tarafından projeniz üzerinde herhangi bir hak talep edilmemektedir.

Projeleriniz, yaklaşık 160 kişilik Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilen, uzmanlık alanları ve müsaitliklerine göre belirlenecek olan Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

Başvurular bittikten sonra kategorilerine uygun olarak belirlenen jürilerimiz ile Ön Değerlendirme aşaması tamamlanır. Ön Değerlendirme aşamasında jürilerimiz projeleri web sayfamız üzerinden yaptıkları başvuru dokümanları üzerinden inceler, proje sahipleri ile birebir görüşme yapılmaz. Her jüri incelediği projelere Kabul veya Ret oyu verir. Toplam puanları en yüksek olan belirli sayıdaki proje Ana Değerlendirmeye davet edilir.
Not: Ön Değerlendirme aşaması sadece web sitesi aracılığı ile yapılan başvuru üzerinden değerlendirileceğinden, projenizin değerlendirmesinin sağlıklı yapılabilmesi için başvurunuzun eksiksiz olması önem arz etmektedir.

Ön Değerlendirmeyi geçip, Ana Değerlendirmeye girmeye hak kazanan projelere TET Proje Pazarı'nın gerçekleştirileceği platform ve giriş bilgileri bildirilir. Ana Değerlendirme tamamen online olarak her bir jüri ile birebir olmak üzere görüntülü görüşmeler yoluyla gerçekleştirilir.

Jüriler, Ana Değerlendirme süresince görüştükleri projelere özgünlük, inovasyon, katma değer, uygulanabilirlik kriterleri üzerinden puanlama yaparlar. Jüriler, kendilerine tanımlanan sistem üzerinden her bir projeye puan verir; verilen puanları ne proje sahibi ne de bir başka jüri göremez. Belirlenen zamanda hazır bulunmayan proje değerlendirilmez veya 0 puan verilir. Takdir tamamıyla jüriye aittir. Puanlama detayları için şartnamemizi inceleyebilirsiniz.

Her jüri ile birebir 15 dakikalık görüşme gerçekleştirilir. İdeal planda bu sürenin 10 dakikasının proje sunumu, 5 dakikasının soru-cevap şeklinde planlanması tavsiye edilir. Proje sahibi sunumunu dilediği şablonda hazırlayabilir, video oynatabilir, varsa prototipini gösterebilir. Mecburiyet halinde görüşmelere sistem tarafından verilen 2-3 dakikalık uzatma süresi kullanılabilir ancak görüşmeleri bundan da sonra uzatmak çakışmaları engellemek adına mümkün olmayacaktır.

2 gün süren Ana Değerlendirme sürecinin ardından her kategorinin en yüksek puanı alan ilk 3 projesi Final Değerlendirmesine katılmaya hak kazanır. 3. ve ardındaki projeler aynı puanı almış ise diğer projeler de final değerlendirmesine davet edilir. Belirlenen saat aralığında proje sahibinin kendisine gönderilen Zoom linkine girerek bu sefer tüm kategori jürisine aynı anda olacak şekilde son kez sunumunu yapması beklenir. Bu aşamada kriterler üzerinden puanlama yapılmadan her jüri projeleri 1., 2. ve 3. Olarak oylar ve bu sayede para ödülü kazanan kategori birincileri belirlenir.

TET Proje Pazarı kazananları Final Değerlendirmesi sonrasında yalnızca www.tetprojepazari.org adresinde ve TET Proje Pazarı sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilir. Mail olarak ayrıca bir bildirim yapılmaz.

Yarışmanın tamamlanmasının ardından www.tetprojepazari.org adresimize başvuru yaparken proje sahibi olarak tanımlanmış kişinin kendisine ait banka hesabına nakit olarak para yatırma işlemi en kısa sürede gerçekleştirilir. TET Proje Pazarı ödülleri tamamen hibe olarak verilmektedir.

Her yıl senenin ilk aylarında düzenlenen Elektrik ve Elektronik İhracatçılar Birliği'nin İhracatın Yıldızları Ödül Töreni içerisinde TET Proje Pazarı Ödül Töreni de düzenlenebilir. Planlama doğrultusunda katılımcılara bilgi verilir, farklı şehirden katılımcılar için biletleme ve konaklama masrafları karşılanabilir.

TET Proje Pazarı'nda yarışmış tüm projeler ile daima takipte kalmaya çok önem veriyoruz. Ödül alıp almadığı fark etmeksizin yarışmamızda yer almış projelere bir gelişmeleri olduğu takdirde sosyal medya ve PR desteği sağlıyoruz. Tanışmak istedikleri kurumlarla bir araya getiriyoruz ve birliğimiz bünyesindeki ihracatçılarımız ile iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Ek olarak, Scale Up aşamasına gelmiş bir projeyi her yıl Digital Europe etkinliğine aday gösteriyoruz. Ticarileşmiş projelere ise her yıl profesyonel tanıtım filmi çekimi yaparak tanıtımlarına katkıda bulunabiliyoruz.