Yürütme Kurulu

Kerem ÖZDOĞAN
TET Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı
Burak BAŞEĞMEZLER
TET Proje Pazarı Yürütme Kurulu Üyesi
Mehmet TÜRKYURT
TET Proje Pazarı Yürütme Kurulu Üyesi
Murat TUNCEL
TET Proje Pazarı Yürütme Kurulu Üyesi
Eyüp DABAN
TET Proje Pazarı Yürütme Kurulu Üyesi