Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.

Hakkımızda


Elektrik/elektronik sektöründe Türkiye'nin ilk ve tek ihracatçı birliği olan Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen TET Proje Pazarı, 2012 yılından itibaren her yıl aralıksız olarak düzenlenmektedir.

TET Proje Pazarı ayrıca elektrik-elektronik ve bilişim sektörlerine özgü olarak ülkemizde düzenlenen ilk ve tek girişimcilik yarışması olarak ön plana çıkmaktadır.

Elektrik-elektronik ve bilişim sektörlerinin, ülkemizin katma değerli üretim ve yüksek teknolojili ihracat hedeflerini temsil ettiği inancı ile yola çıkan TET Proje Pazarı, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması misyonu ile bir lokomotif görevi görmektedir.

TET Proje Pazarı'nda yüksek katma değerli üretim, ihracatın sürdürülebilirliği ve üniversite-sanayi iş birliği kültürünün yaygınlaştırılması amaçları ile oluşturulan projelerin temsilcileri ile ülkemiz girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşları bir araya getirilmektedir. Bu yenilikçi projeler ile üniversiteler, teknoparklar, Ar-Ge merkezleri, risk ve girişim sermayeleri arasında ülkemiz sanayi ihtiyaçlarına katkı sağlayacak ortaklıklar oluşturulması öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

Yaklaşık %60'ı İstanbul dışından olmak üzere ülkemizin her noktasından proje başvurularının alındığı TET Proje Pazarı'nda, yüksek katma değerli projeler; yatırımcılar, kuluçka merkezleri ve sanayiciler ile buluşturularak ülkemizde inovasyonun gelişimine katkı sağlanmaktadır. Öte yandan, etkinliğimizle dereceye giren projelere "hibe" statüsünde para ödülleri verilmekte; para ödüllerine ek olarak ise paydaşlarımız aracılığıyla açık ofis, yatırım sunumlarına katılma, mentorluk, kurumlarla iş birlikleri gibi birçok ayni destekte de bulunulmaktadır.

Buradan hareketle TET Proje Pazarı etkinliği Türkiye'nin en büyük yatırım ağları ve kuluçka merkezlerini içeren girişimcilik ekosistemini bir araya getirerek geniş bir network platformu oluşturulması noktasında çok önemli bir misyonu yerine getirmektedir.

Her yıl gelişen ve genişleyen etkinlikte proje sahiplerine daha iyi imkanlar sunulması hedeflenmekte; katma değerli üretim ve sürdürülebilir ihracat için girişimcilerin yanında yer alınmaktadır.

Kategoriler ve Ödüller


Katılım Koşulları


 1. TET Proje Pazarına başvuran projeler arasında konusu ve faaliyet alanı Elektrik, Elektronik ve Bilişim sektörlerine dâhil olmayan projeler ön değerlendirmeye alınmaksızın reddedilebilir.
 2. TET Proje Pazarı Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışan tüzel kişilerin (Ar-Ge merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları, teknoparklar, Tübitak-MAM, üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır.
 3. TET Proje Pazarı'na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, temsilci olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir. TET Proje Pazarına katılımı kabul edilen projelerin etkinliğin yapılacağı tarihlerde en az bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir. Mazeret göstermeksizin etkinliğe katılım sağlamayan proje/proje sahipleri takip eden etkinliklere kabul edilmeyebilir.
 4. TET Proje Pazarı'na katılım için T.C Vatandaşı olma gerekliliği bulunmamaktadır. İngilizce dilinde yapılacak başvurular da kabul edilmektedir.
 5. Proje başvurularında sayı sınırlaması yoktur. Sunum yapabilecek yeterli sayıda proje üyelerinin bulunması durumunda Proje Pazarı'na aynı proje grubu birden fazla proje ile başvurulabilir. Tek kişinin katılımı durumunda ancak bir proje başvurusu yapılabilir.

Süreç Nasıl İlerliyor ?


Etkinliğimiz ön değerlendirme, ana değerlendirme ve final değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır. Web sitemizde yayınlanan resmi proje başvuru sürecimiz sonlandıktan sonra, Değerlendirme Kurulumuz tarafından yapılan ön değerlendirme süreci başlayacaktır. Ön değerlendirmeyi geçen projelerimiz ana değerlendirme bölümünde, sanal platform üzerinden sektörleri ile ilgili uzman jürilerimiz ile birebir görüşmeler gerçekleştirecektir. Proje sahipleri, TET Proje Pazarı online etkinlik süresince bizleri destekleyen yatırım ağı ve kuluçka merkezlerimiz ile görüşme sağlayabilecek ve projelerini kanaat önderlerine sunma şansı elde edeceklerdir. Bu bölümde en yüksek puanı alan projeler, farklı bir günde kendi kategorilerinin tüm jüri üyelerine final sunumu gerçekleştirecek olup, ödül kazanacak olan projeler belirlenecektir.

Derecelendirme puan sıralamasına göre yapılacaktır. Değerlendirme Kurulu projenin özgünlüğü, sağlayacağı fayda, projenin içerdiği inovasyon ve uygulanabilirliği kriterlerine göre puanlama yapacaktır. Değerlendirme Kurulu Üyeleri, TET Proje Pazarı Danışma Kurulu arasından belirlenecektir.

Önemli Hususlar


 1. Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.
 2. TET, etkinlikle ilgili olarak yapılacak online değerlendirmeler sırasında elektronik ortamda proje sahipleri, jüriler ve paydaşların katılım sağlayacağı toplantılar gerçekleştirebilir ve bu toplantıları kaydedebilir.
 3. TET, katılımcılara ve projelere ait bilgi, görseller ve elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantı görüntülerini; Etkinliğin duyurulması amacıyla sosyal medya hesapları ve diğer yayın organları vasıtasıyla, etkinliğin organizasyonu amacıyla TET'in tedarikçileriyle ve 3. kişilerle uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.
 4. İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile değerlendirme kurulu üyeleri, yedek üyeleri ve etkinlik raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje diskalifiye edilir; ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.
 5. Proje pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir.
 6. TET, gerekçe göstermeksizin etkinliği iptal etme hakkını saklı tutar.
 7. TET Proje Pazarı etkinliğinin online olarak yapılması planlanmaktadır.

TPP Size Ne Sunar ?


Yatırımcılar İçin...

Yatırımcılar, etkinliğimize katılım sağlayan her projeyi inceleme ve ön elemeyi geçmeye hak kazanan girişimler ile birebir görüşme imkanı buluyor. Böylece girişimcilik ekosistemine katılan güncel teknolojileri yakından gözlemleme ve yatırım yapma fırsatı sunuyor.

Girişimciler İçin...

TET Proje Pazarına katılım sağlayan girişimciler dev yatırım ağlarına sunum yapma, kanaat önderleri ile networking sağlama, kuluçka özel ödülleri ve para ödülü kazanma şansı yakalıyor. Yenilikçi fikir, iş modelleri ve yükselen girişimler ile tanışma fırsatı elde ediyorlar.

Katılımcılar İçin...

Eleme sürecini geçen girişimler ile iletişime geçme, projelerini inceleme ve etkinlik günlerinde gerçekleştirilecek olan panellere katılım sağlama imkanı sağlıyor.