TETPROJEPAZARI12 BAŞVURULARI BAŞLADI!

Son Başvuru Tarihi : 06 Kasım 2023
Etkinlik Tarihi : 12-13 Aralık 2023

Hakkımızda


Elektrik, elektronik ve bilişim sektörlerine yönelik olarak düzenlenen ilk ve tek Ar-Ge Proje Pazarı olan TET Proje Pazarı etkinliğimizi, 2012 yılından itibaren her yıl düzenli olarak sürdürmenin gururunu yaşıyoruz.

Elektrik-elektronik ve bilişim sektörlerinin, ülkemizin teknolojideki gücünü ve gelecek hedeflerini temsil ettiğini düşünüyor, bu sektörlerdeki ilerlemenin diğer sektörlerimizde teknolojik dönüşümün anahtarı durumunda olduğuna inanıyoruz. Bu açıdan sektörümüze büyük görevler düştüğünün farkındayız.

Yıllar içerisinde yüksek katma değerli projeleri, sanayiciler, yatırımcılar ile buluşturan ve projelerin ticari değere dönüşmesine vesile olan etkinliğimiz yıllarıdır yenilikçi fikirlerin ve inovasyonun gelişimine katkı sağlıyor. Sektörlerimizde yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimin arttırılması, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflerimiz arasında yer alıyor. Üniversite ve Sanayi arasında gerekli etkileşim ortamını yaratmak amacıyla geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğimiz, işte bu noktada çok önemli bir misyonu yerine getiriyor.

Sağladığımız imkanların projelerin hayata geçirilmesinde önemli bir destek olduğunu düşünüyor ve proje sahiplerine desteklerimizi her sene arttırmayı hedefliyoruz.

Kategoriler ve Ödüller


Çevre ve Enerji Uygulamaları
Birincilik 100.000 TL
Mansiyon
20.000 TL
Sağlık Uygulamaları
Birincilik 100.000 TL
Mansiyon
20.000 TL
Diğer Uygulamalar
Birincilik 100.000 TL
Mansiyon
20.000 TL

Katılım Koşulları


 1. TET Proje Pazarına başvuran projeler arasında konusu ve faaliyet alanı Elektrik, Elektronik ve Bilişim sektörlerine dâhil olmayan projeler ön değerlendirmeye alınmaksızın reddedilebilir.
 2. TET Proje Pazarı Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışan tüzel kişilerin (Ar-Ge merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları, teknoparklar, Tübitak-MAM, üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır.
 3. TET Proje Pazarı?na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, temsilci olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir. TET Proje Pazarına katılımı kabul edilen projelerin etkinliğin yapılacağı tarihlerde en az bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir. Mazeret göstermeksizin etkinliğe katılım sağlamayan proje/proje sahipleri takip eden etkinliklere kabul edilmeyebilir.
 4. TET Proje Pazarı?na katılım için T.C Vatandaşı olma gerekliliği bulunmamaktadır. İngilizce dilinde yapılacak başvurular da kabul edilmektedir.
 5. Proje başvurularında sayı sınırlaması yoktur. Sunum yapabilecek yeterli sayıda proje üyelerinin bulunması durumunda Proje Pazarı'na aynı proje grubu birden fazla proje ile başvurulabilir. Tek kişinin katılımı durumunda ancak bir proje başvurusu yapılabilir.

Süreç Nasıl İlerliyor ?


Etkinliğimiz ön değerlendirme, ana değerlendirme ve final değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır. Web sitemizde yayınlanan resmi proje başvuru sürecimiz sonlandıktan sonra, Değerlendirme Kurulumuz tarafından yapılan ön değerlendirme süreci başlayacaktır. Ön değerlendirmeyi geçen projelerimiz ana değerlendirme bölümünde, sanal platform üzerinden sektörleri ile ilgili uzman jürilerimiz ile birebir görüşmeler gerçekleştirecektir. Proje sahipleri, TET Proje Pazarı online etkinlik süresince bizleri destekleyen yatırım ağı ve kuluçka merkezlerimiz ile görüşme sağlayabilecek ve projelerini kanaat önderlerine sunma şansı elde edeceklerdir. Bu bölümde en yüksek puanı alan projeler, farklı bir günde kendi kategorilerinin tüm jüri üyelerine final sunumu gerçekleştirecek olup, ödül kazanacak olan projeler belirlenecektir.

Derecelendirme puan sıralamasına göre yapılacaktır. Değerlendirme Kurulu projenin özgünlüğü, sağlayacağı fayda, projenin içerdiği inovasyon ve uygulanabilirliği kriterlerine göre puanlama yapacaktır. Değerlendirme Kurulu Üyeleri, TET Proje Pazarı Danışma Kurulu arasından belirlenecektir.

Önemli Hususlar


 1. Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.
 2. TET, etkinlikle ilgili olarak yapılacak online değerlendirmeler sırasında elektronik ortamda proje sahipleri, jüriler ve paydaşların katılım sağlayacağı toplantılar gerçekleştirebilir ve bu toplantıları kaydedebilir.
 3. TET, katılımcılara ve projelere ait bilgi, görseller ve elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantı görüntülerini; Etkinliğin duyurulması amacıyla sosyal medya hesapları ve diğer yayın organları vasıtasıyla, etkinliğin organizasyonu amacıyla TET?in tedarikçileriyle ve 3. kişilerle uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.
 4. İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile değerlendirme kurulu üyeleri, yedek üyeleri ve etkinlik raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje diskalifiye edilir; ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.
 5. Proje pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir.
 6. TET, gerekçe göstermeksizin etkinliği iptal etme hakkını saklı tutar.
 7. TET Proje Pazarı etkinliğinin online olarak yapılması planlanmaktadır.

TPP Size Ne Sunar ?


Yatırımcılar İçin...

Yatırımcılar, etkinliğimize katılım sağlayan her projeyi inceleme ve ön elemeyi geçmeye hak kazanan girişimler ile birebir görüşme imkanı buluyor. Böylece girişimcilik ekosistemine katılan güncel teknolojileri yakından gözlemleme ve yatırım yapma fırsatı sunuyor.

Girişimciler İçin...

TET Proje Pazarına katılım sağlayan girişimciler dev yatırım ağlarına sunum yapma, kanaat önderleri ile networking sağlama, kuluçka özel ödülleri ve para ödülü kazanma şansı yakalıyor. Yenilikçi fikir, iş modelleri ve yükselen girişimler ile tanışma fırsatı elde ediyorlar.

Katılımcılar İçin...

Eleme sürecini geçen girişimler ile iletişime geçme, projelerini inceleme ve etkinlik günlerinde gerçekleştirilecek olan panellere katılım sağlama imkanı sağlıyor.