Geçmiş Etkinlikler

TET PROJE PAZARI 5


TET Proje Pazarı 5 etkinliği 6 Nisan 2016 tarihinde Harbiye askeri Müzesi?nde gerçekleşti. Toplamda 509 başvuru alınmış olup, 115 proje sergilenmeye hak kazandı.
Gelecekhane Kurucusu Halil Aksu, Business Models INC ortaklarından Baran Korkut gibi kıymetli paydaşlarımız etkinliğin birinci gününde mentorluk eğitimleri gerçekleştirdi.
4 Kategoride birincilere 20.000 TL, ikincilere 10.000 TL ve üçüncülere 7.500 TL olmak üzere toplamda 150.000 TL ödül verildi.

Tanıtım Filmi


Kategoriler


  • Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları
  • Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları
  • Enerji Üretim,İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar
  • Diğer

Derece Alan Projeler


Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları

1-NESNELERİN İNTERNETİ İÇİN GÖRÜNÜR IŞIKLA İLETİŞİM MODÜLÜ

Proje Sahibi : MAHMUT DURGUN
Proje Amacı : Popülaritesiyle bilimin ve endüstrinin gözdesi olan nesnelerin interneti trendi ile görünür ışıkla iletişim için; teknoloji devleri, akademik dünya ve girişimciler çeşitli cihazlar tasarlamanın ve üretmenin peşindeler. Her geçen gün yeni bir ürüne denk geliyoruz ve bu trendlerin büyük bir hızla ürettiği ürünleri ve çözümleri görüyoruz. Bu iki teknolojinin bir arada yer almasını sağlayacak Nesnelerin İnterneti için Görünür Işıkla İletişim Modülü oluşturulması amaçlanmıştır.

2-SES FREKANSLARINI TİTREŞİM DİLİNE DÖNÜŞTÜREBİLEN SİSTEMLER İLE İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİMİ

Proje Sahibi : OĞUZHAN AYDEMİR, VOLKAN AYDEMİR
Proje Amacı : Bu projede, işitme engellilerin eğitiminde kullanılabilecek yeni bir dil geliştirme amacı güdülmüştür. Söz konusu dil, ortam içerisinde var olan seslerin genlik özelliklerinin algılanarak, mors alfabesi mantığı ile ses kodlarına dönüştürülecek şekilde tasarlanmıştır. Titreşimler halinde işitme sistemi, seslerin belirli desibel aralığında anlamlandırılarak yazılı bir formata ve mors alfabesine dönüştürülmesi şeklinde çalışmaktadır.

3-EASYLAB - İMALAT SİSTEMLERİ İÇİN KESİM SİPARİŞ OPTİMİZASYONU (TEK TUŞ)

Proje Sahibi : OĞUZCAN ÜNVER, SAİM BAYRAK, EMRE PEHLİVANLI
Proje Amacı : İmalat Sistemlerinin Malzeme Kesim işlemleri için fireyi asgari düzeye çekecek şekilde optimize edilmesi Kayıpları azaltmak, optimizasyon sürelerini kısaltmak, israfı önlemek, kaynak verimini azami düzeye çıkarmak İnsan hatalarının önüne geçmek

Enerji Üretim,İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar

1-ELEKTROEĞİRME YÖNTEMİ İLE YENİ NESİL NANOMALZEMELER KULLANILARAK LİTYUM İYON PİL ÜRETİMİ

Proje Sahibi : ALPER BAYRAM, SELİN SUNAR, GÜLCE AFACAN
Proje Amacı : Günümüzde elektrik enerjisinin depolanması için geliştirilmiş bataryalardan lityum-iyon piller, diğer pillere kıyasla yüksek kapasite ve enerji yoğunluklarıyla geniş kullanım alanına sahiptir. Yapılan son çalışmalar, lityum-iyon pillerin kapasitesinin optimizasyonu için nanomalzemelerin kullanılabilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Projemizde elektroeğirme yöntemi ile ürettiğimiz yeni nesil metal-oksit kompozit nanoliflerin lityum-iyon pillerin katotlarında kullanılabilirliğini araştırmayı amaçladık.

2-YENİLİKÇİ YENİLENEBİLİR ENERJİ

Proje Sahibi : HASAN AYARTÜRK
Proje Amacı : Projemiz suyun hava içinde difüze olmasından faydalanılarak elektriğe dayalı güç üretebilen bir yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üreticisidir. Konut ve sanayi için elektrik üretimi, ihtiyaç fazlası elektriğin 5346 Sayılı YEK Kanunu kapsamında lisanssız satışı için kullanılabilir. Enerji yoğunluğu yüksek olduğundan elektrikli araçlara menzil uzatıcı olarak uygulanabilir boyut ve ağırlıktadır. Maliyeti bilinen yenilenebilir enerji sistemlerine göre çok daha ucuzdur.

3-GÜNEŞ ENERJİSİNİ EFEKTİF BİÇİMDE TOPLAYABİLEN DOĞADAN ESİNLİ ÇEVRE DOSTU NANO-MİKRO-BİYO KOMPOZİT

Proje Sahibi : ÇAĞLAR SİVRİ
Proje Amacı : Projede kutup ayılarının postunun güneşsel ve termal fonksiyonlarından esinli tasarıma sahip ve güneş enerjisini efektif bir şekilde toplayabilen çevre dostu nano-mikro-biyo kompozit geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Spesifik hedef piyasada mevcut olan doğadan esinli kompozit güneş toplayıcı tekstil malzemesini nanoteknolojiyi kullanmak suretiyle yeni nesil ve inovatif bir toplayıcı malzeme geliştirmektir.

Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları

1-ESNEK, HIZLI ŞARJ EDİLEBİLİR PİL

Proje Sahibi : ALİCAN EMRE KÖKSAL
Proje Amacı : Lityum pillerle aynı enerji yoğunluğuna sahip (~220kW/kg), hızlı şarj edilebilir ve esneyebilen düşük maliyetli pil çalışmamız, elektronik uygulamalar için yeni bir çözüm sunmaktadır.

2-YENİLİKÇİ MOTOR SOĞUTMA SİSTEMİ

Proje Sahibi : HÜSNÜ ARDA ODABAŞIOĞLU, HASAN AYARTÜRK
Proje Amacı : İçten yanmalı motora sahip ve elektrikli araçlarda motor soğutma sisteminde radyatöre bağlı olarak elektrik motoruna bağlı eksenel fan kullanılmaktadır. Araç üzerindeki mevcut turbodan elde edilen basınçlı havayı kullanarak eksenel fan ve elektrik motoruna gerek kalmadan soğutma işlemini gerçekleştirerek enerji tasarrufu, ağırlık ve maliyet indirimi sağlamak.

3-AĞIR METALLER (CD, PB) ; HAFİF İŞÇİLER (LUMBRICUS TERRESTRIS ÖRNEĞİ)

Proje Sahibi : FERHAT BABACAN, FURKAN ALİ YALÇIN
Proje Amacı : Toprağın, ağır metallerden (Kadmiyum(Cd), Kurşun (Pb), toprak solucanlarının yardımıyla temizlenmesi. Araştırmanın Alt Hedefler 1- Ağır metallerin topraktan temizlenmesinde ucuz maliyette ve kolay uygulanabilir bir yöntemin geliştirilmesi, 2- Çöpe atılan organik maddelerin değerlendirilmesi. 3- Solucanların toprak verimliliğini artırma üzerindeki etkisinin belirlenmesi.

Diğer

1-GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN TAŞINABİLİR, BİYOSENSÖR TABANLI MİKOTOKSİN TEST CİHAZI: MİSENS

Proje Sahibi : YILDIZ ULUDAĞ, MEHMET YAĞMUR GÖK, SERKAN BARUT, METE AKGÜN, ELİF ESEN, GÜZİN KÖKTÜRK, MURAT ALİBEK, SİNAN BUDAK, CANAN KURTULUŞ
Proje Amacı : Projenin amacı Tahıllardaki mikotoksinlerin hızlı ve güvenilir olarak kantitatif tespiti için elektrokimyasal metodla çalışan taşınabilir analiz cihazının geliştirilmesidir. Proje kapsamında Aflatoksin ve Deoksinivalenol mikotoksinlerini tespit edebilecek MiSens cihazı geliştirilmiştir. MiSens cihazının laboratuvar ve deneyimli personel gerekmeksizin hızlı, duyarlı ve seçici mikotoksin tanısı yapabilmekte ve kullanım kolaylığı, hızlılık ve maliyet açısından mevcut teknolojilerden üstündür.

2-TRANSKUTAN OPTİK SARILIK ÖLÇÜM CİHAZI PROJESİ - SOBE

Proje Sahibi : HASAN BASRİ ÇELEBİ, YILDIZ ULUDAĞ, YUNUS KARAMAVUŞ, CANAN KURTULUŞ, VEYSİ CANSU
Proje Amacı : Yenidoğan bebeklerde sıklıkla görülen sarılık sebebiyle bebeklerden birkaç defa kan alınmaktadır. Amacımız kanda bilirubin seviyesinin artışından kaynaklanan sarılık hastalığı için transkutan optik bir biyomedikal cihaz geliştirilmesidir. Proje kapsamında multi-disipliner bir ekip ile, rutin uygulamaya uygun, doğru ölçüm veren, deri üzerinden optik ölçüm ile sarılık tespiti yapabilen ve bebekten kan alımı gerektirmeyen optik sarılık ölçüm cihazı geliştirilmesi amaçlanmıştır.

3-OPTOELEKTRONİK DİLATOMETRE

Proje Sahibi : MEHMET KIVANÇ, HATİCE KIVANÇ
Proje Amacı : Ülkemizde özellikle malzeme bilimi alanında teknolojik altyapının gelişmesine pozitif yönde katkı sağlayacak, yeni geliştirilen madde ve malzemelerin yapısal ölçüm ve analizlerini nanometre mertebesinde hassasiyetiyle yapabilen optoelektronik dilatometrenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ticarileşen Projeler


1 - Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları

otomatik su seviyesi ölçme cihazı

Proje Sahibi : Ferhat Karaduman
Proje Amacı : Yer üstü su kaynaklarının (baraj, göl, dere vb.) anlık su seviyelerinin ölçümü amacıyla geliştirilen projemiz sayesinde ülke su kaynaklarının potansiyellerinin tespit edilmesi, su politikalarının oluşturulması için doğru ve etkin verilerin oluşturulması, sel önleme senaryolarının oluşturularak sel ve su baskınları öncesi gerekli önlemlerin alınmasına imkan sağlanarak can ve mal kayıplarının önlenmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

2 - Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları

Titreşim Dili (Ses Frekanslarını Titreşim Diline Dönüştürebilen Sistemler ile İşitme Engelli Bireylerin Eğitimi)

Proje Sahibi : Oğuzhan Aydemir
Proje Amacı : Bu projede, işitme engellilerin eğitiminde kullanılabilecek yeni bir dil geliştirme amacı güdülmüştür. Söz konusu dil, ortam içerisinde var olan seslerin genlik özelliklerinin algılanarak, mors alfabesi mantığı ile ses kodlarına dönüştürülecek şekilde tasarlanmıştır. Titreşimler halinde işitme sistemi, seslerin belirli desibel aralığında anlamlandırılarak yazılı bir formata ve mors alfabesine dönüştürülmesi şeklinde çalışmaktadır.

3 - Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları

Ağır Metaller Hafif Isciler

Proje Sahibi : Ferhat Babacan
Proje Amacı : Toprağın, ağır metallerden (Kadmiyum(Cd), Kurşun (Pb), toprak solucanlarının yardımıyla temizlenmesi. Araştırmanın Alt Hedefler 1- Ağır metallerin topraktan temizlenmesinde ucuz maliyette ve kolay uygulanabilir bir yöntemin geliştirilmesi, 2- Çöpe atılan organik maddelerin değerlendirilmesi. 3- Solucanların toprak verimliliğini artırma üzerindeki etkisinin belirlenmesi.

4 - Diğer

ROBAT Modüler Eğitim Robotu

Proje Sahibi : Coşkun Odabaş
Proje Amacı : Gerçekleştirilen projenin amacı, otomasyon, makine, elektronik ve bilgisayar alanlarında gerçekleştirilen robotik eğitimleri için uygulama ve atölye faaliyetleri içerecek, ayrıca piyasa şartlarına göre daha ekonomik, yerli üretim olmasından dolayı daha kolay ulaşılabilir bir modüler robotik eğitim seti hazırlamaktır.

5 - Diğer

Optoelektronik Dilatometre

Proje Sahibi : Mehmet Kıvanç
Proje Amacı : Ülkemizde özellikle malzeme bilimi alanında teknolojik altyapının gelişmesine pozitif yönde katkı sağlayacak, yeni geliştirilen madde ve malzemelerin yapısal ölçüm ve analizlerini nanometre mertebesinde hassasiyetiyle yapabilen optoelektronik dilatometrenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

6 - Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar

Enerji uygulamalarında kullanılabilecek grafen ve azot katkılı grafen üretimi

Proje Sahibi : Çağdaş Kızıl
Proje Amacı : Bu projenin amacı, solvotermal yöntemle, ucuz ve yüksek kaliteli grafen ve azot katkılı grafen(NG) üretimi için metot geliştirmektir. Bunun için gerekli parametreler optimize edilecek ve optimum parametreler kullanılarak, büyük ölçekte üretim yapabilecek bir reaktörün tasarımı yapılacaktır. Böylece, bir yandan ülkemizin hızla büyüyen grafen pazarında yer alabilmesi, diğer yandan da grafene bağlı yüksek katma değerli ürünler üreten sektörlerin gelişmesi sağlanacaktır.

Paneller


Bir Girişimcinin Zihin Haritası

Prof. Dr. Ali BEBA, Sharjah Amerikan Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Kuluçka Merkezleri ve Yatırımcılar

İhsan Elgin, Yönetici, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi
Fatih Akşener, Program Koordinatörü, Koç Kuluçka Merkezi
Murat Kolbaşı, Yönetim Kurulu Başkanı, Arzum
Fuat Sami, Kurucu, Lab-X
Moderatör: Prof Dr. Melih Bulu, Genel Sekreter, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu

Innovation and Cities Summit: Chicago, Rotterdam and İstanbul

Marcus Fernhout, Genel Müdür, CIC Rotterdam
Selahattin Esim, TET Yönetim Kurulu Üyesi
Serhat Çiçekoğlu, Kurucu, Sente Advisory
Moderatör: Halil Aksu, GelecekHane

Etkinlikten Kareler


image
image
image
image
image
image
image