Geçmiş Etkinlikler

TET PROJE PAZARI 2


TET Proje Pazarı 2 etkinliği 22 Mart 2013 tarihinde Haliç Kongre Merkezi?nde gerçekleştirildi. Toplam 250 proje başvurusu arasından 75 proje etkinlikte sergilenmeye hak kazandı.
Michigan State University ve Eureka ile iş birliği gerçekleştirildi.
Birinciye 50.000 TL, ikinciye 30.000 TL ve üçüncüye 20.000 TL olarak verilen derece ödüllerinin yanı sıra 3 adet de 10.000 TL?lik mansiyon ödülü verilmiş olup, toplamda 130.000 TL ödül proje sahipleri ile buluştu.

Tanıtım Filmi


Kategoriler


  • Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları
  • Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları
  • Enerji Üretim,İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar
  • Mikro Elektro Mekanik Sistem Uygulamaları
  • Nanoteknoloji Uygulamaları
  • Diğer Uygulamalar

Derece Alan Projeler


1 - Mikro Elektro Mekanik Sistem Uygulamaları

Kendi Enerjisini Üreten Koklear İmplant

Proje Sahibi : Levent BEKER
Proje Amacı : Günümüzde işitme engelli kişiler koklear implant yardımıyla duyabilmektedir. Fakat bu sistem günde birkaç defa pil değiştirilmek zorunda kalınması ve yağmur, banyo gibi koşullarda kullanılamaması sebebiyle sürekli olarak duymayı sağlayamamaktadır. Ayrıca vücut dışında bulunması da kullanıcı açısından estetik kaygıya sebep olmaktadır. Önerilen sistem kendi enerjisini üretebilmesi ve tamamen vücut içinde olması ile belirtilen problemlere çözüm olmayı amaçlamaktadır.

2 - Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları

Kablosuz Telekomünikasyon Altyapıları (GSM Sektörü, Savunma Sanayi)?nda Kullanılmak Üzere Akıllı Plazma Anten Prototipi Geliştirilmesi

Proje Sahibi : Mikail GÜRBÜZ
Proje Amacı : Proje kapsamında plazma rezonans ve plazma filtreleme teknolojilerine sahip bir plazma anten prototipi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu teknolojiler plazma anteni enterferans ve jammer bağışıklıklı radar kesidi düşük, beanforming?e sahip ve boydan bağımsız rezonansa sahip kılar. Prototip model bir üründür ve omnidirectional, sektör, geniş-dar bant, 2 boyutlu minyatür radar modlarını destekleyecek olup aslında farklı plazma anten versiyonlarına sahip bir ürün portföyünü ortaya çıkaracaktır.

3 - Diğer

Ayarlanabilir Elastik Antagonist Kas Replasman Düzeneği

Proje Sahibi : Murat Sinan ENGİN
Proje Amacı : İnsanlarda özellikle el becerisini olumsuz etkileyen ve kişinin yaşam kalitesini, iş üretme potansiyelini ve kendine yetebilirliğini kısıtlayan ""antagonist kas felci"" durumunun tedavisine yönelik, vücuda yerleştirilebilen antagonist kasların eksikliğini statik veya dinamik gerim uygulayarak ikame eden bir implant düzeneğinin geliştirilmesi. Bu düzeneğin statik versiyonu, sabit gerim uygulayarak bu işlevi görüyorken; dinamik versiyon, sinir sisteminden aldığı elektrofizyolojik veriyi işleyerek istenen harekete göre gerimi değiştirmektedir.

Mansiyon


1 - Nanoteknoloji Uygulamaları

Kuantum Dot Görüntüleme Cihazı

Proje Sahibi : Şükrü ATAKAN
Proje Amacı : Prototipi geliştirilen cihazın amacı, ülkemizde 40.000-180.000 TL aralığında satılan ve tamamı ithal, kullanılmayan birçok fonksiyonu olan görüntüleme cihazlarına alternatif olabilecek, tek fonksiyonlu, ucuz, küçük, taşınabilir, kullanımı çok pratik ve yerli üretim olacak bir alternatif geliştirmektir. Bu cihaz sayesinde araştırmacılar, pahalı olduğu için diğer araştırmacılarla ortak cihaz almak zorunda almayacak ve cihaz bozulduğunda teknik servis hizmeti için aylarca beklemeyecektir.

2 - Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları

Tarlam Cebimde Mahsulüm Güvende Rahatım Yerinde

Proje Sahibi : Hüsnü BARKIN
Proje Amacı : 1- Ülkemizde tarımsal sulamada su tüketimini minimum düzeye çekerek üst düzeyde verim elde edebilmektir. 2- Çiftçinin tarla sulamayı cep telefonu yardımı ile uzaktan gerçekleştirmesi. 3- Sulamanın önceden belirlenen şartların (ısı-nem-yağmur) uygunluğu durumunda otomatik olarak gerçekleştirilmesi 4- Olgunlaşan tarım ürünlerine zarar veren hayvanların tarla içerisine girişinin tespit edilmesi ve tarladan uzaklaştırılmasının sağlanması.

3 - Enerji Üretim,İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar

TCDD Demiryolu Elektrifikasyonu Konsol - Hoban Kompozit İzolatör ve Konsol Donanımı Geliştirilmesi

Proje Sahibi : Yalçın KILIÇ
Proje Amacı : Projenin amacı TCDD nin yüksek hızlı trenlerde kullandığı 27,5 kV anma gerilimi olan, 60 kN minimum eksenel kopma yüküne sahip kompozit (silikon) konsol ve hoban izolatörlerini yerli olarak üretmektir. Ayrıca tüm dünyada üretimi kuvvet bağlı olarak yapılan bu ürünler ilk defa denenecek olan şekil bağlı üretim tasarımı ile üretilecektir.

Ticarileşen Projeler


1 - Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları

Geri Dönüşüm Otomasyon Sistemi - GDOS

Proje Sahibi : Emrullah Destegül
Proje Amacı : Binalarda kullanılan çöp konteynerlerinin çöpü ayrıştırarak istenilen alana otomatik yönlendirilmesi ve bu sistemin kablosuz olarak bir veri tabanı programıyla entegre edilerek bir otomasyon sistemi olarak kesintisiz daha temiz ve hijyenik şartlarda hızlı geri kazanç ile sonuçlanmasını sağlamak.

2 - Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları

BGD Cad

Proje Sahibi : İlker kavak
Proje Amacı : 3 boyutlu bilgisayar destekli tasarım konusunda yazılım üreten ülke sayısı 6 dır. BGD Cad sayesinde bu listeye Türkiye'de eklenmiştir. her yıl birkaç milyon dolar sadece Cad/Cam yazılımları için harcanmaktadır. ve bu harcamalar doğrudan yurt dışına gitmektedir. Bu program sayesinde hem bu açık kapanacaktır. ayrıca bu sayede yurt dışına satış bile mümkündür.

3 - Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları

Avuc İçi Damar Okuma Sistemi

Proje Sahibi : Tuncay Liman
Proje Amacı : Dünya üzerinde birçok alanda kullanılan biometrik sitemlerden en sonuncusu olan Damar Okuma yöntemi kullanılarak kişinin biometrik datalarını kullanarak çeşitli alanlarda Personel devam, Kişi kontrol, cihaz yada ekipman kontrolleri, otomotiv sektörü gibi birçok alanda kullanımını yaygınlaştırarak kişiye özel kontrol sağlayarak tüm sistemlerde yanılma payını düşürmek.

4 - Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları

Asenkron Motorlarda Enerji Yönetimi

Proje Sahibi : Hakan Yıldırım
Proje Amacı : Ticari ve endüstriyel alanda kullanılan ve çalışma yapısı olarak sabit hız ile sürekli çalışma zorunluluğu olan 1 ve 3 fazlı asenkron indüksiyon motorlarında, motor hızını hiçbir şekilde değiştirmeden, motor üzerindeki demir bakır mıknatıslanma kayıplarını optimize ederek şebekeden tüketilen aktif enerji türünde, motor ile mekanik yapı arasındaki uyuma bağlı olarak %5 ila %25 oranında daha az enerji harcayan motor ve veya ekipmanların oluşumunu sağlamak.

5 - Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları

TPV ( Thermo Photo Voltaic) Güneş Enerjisi Hücre Yapımı.

Proje Sahibi : Yasemin Özdemir
Proje Amacı : Ülkemizde termofotovoltaik (TPV) enerji hücresini üretmek amacımızdır. Bu projede üretmeyi düşündüğümüz güneş hücreleri dünyadaki fotovoltaik hücrelerden daha üstün özelliklere sahip olacaktır. Dünyada üretilmekte olan fotovoltaikler sadece güneş ışını ile çalışmaktadır. Sıcaklık ise ters etki yapmakta ve performansları düşmektedir. Bu projede gerçekleştirdiğimiz hücreler bu olumsuz etkiyi, olumlu hale getirmiştir. TPV güneş hücreleri sıcak iklimlerde daha yüksek performansla çalışabilecektir.

6 - Diğer

MP200 PLC (programlanabilir mantık denetimi)

Proje Sahibi : Muhammed Serdar KÜÇÜK
Proje Amacı : Geliştirmiş olduğumuz MP200 kodlu PLC cihazımızın amacı; kolay kullanımı ile endüstriyel otomasyon, bina otomasyonu ve benzeri bütün otomasyon sistemlerinde kullanılabilecek olan GSM veya Ethernet tabanlı kompakt bir cihaz oluşturmaktır. İkinci bir amacımız ise dünyadaki en kolay programlanabilir cihazı geliştirmek ve kullanıcılara sunmaktır. Otomasyon sektöründe yaygın olarak kullanılan elektriksel giriş veya çıkışları tek bir cihazda toplayıp en kolay şekilde programlanmasını sağlamaktır.

Paneller


Enerji Verimliliği

Fatih ÖZKADI-Arçelik AŞ Enerji ve Çevre Yöneticisi
Özgür ÜNVER-TOBB Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr.
Erdal ÇALIKOĞLU-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji

Üniversite Sanayi İş Birlikliği

Mehmet ASLAN-TÜBİTAK- Bilişim Teknolojileri Grubu Yürütme Komitesi Sek. V.
Prof. Dr. A. Coşkun SÖNMEZ-Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Metin SALT-Vestek AŞ Genel Müdürü
Cem KURAL-Arçelik AŞ Ar-Ge Direktörü

Uluslararası Ar-Ge İş Birlikleri

Associate Prof. Timothy P. Hogan - Michigan State Unversity
Okan KARA-Eureka Üst Düzey Temsilciler Grubu Başkanı
Faruk BAYRAKTAR-Arçelik AŞ Ar-Ge Direktörlüğü Mekanik Teknolojiler Yöneticisi
Enis ERKEL-Türk Telekomünikasyon AŞ-Ar-Ge Direktörü

Etkinlikten Kareler


image
image
image
image
image
image
image
image
image
image