TPP9-VVYZQ /Endüstriyel Makinelerden Görüntü İşleme Yardımıyla Veri Toplanması ve ERP entegrasyonu-Collect'emAll
Industry40Artificial intelligenceImage process

İrfan Çözge
Grup Üyeleri
1.İrfan Çözge
2.Rıdvan İnal
3.Mustafa Küçükdemirci
4.Rida Doğrul
5.Muhammed Azad Kılıçarslan

Endüstriyel saha makinelerinden iş (üretilen ürün), işçi, başlangıç zamanı, bitiş zamanı, üretim miktar ve makinenin duruş sebebi bilgilerini herhangi üçüncül bir sisteme bağlı kalmadan özel tasarım bir veri toplama ünitesi yardımı ile toplamak amaçlanmaktadır. Bu projenin çıktısı bir endüstriyel portatif veri toplama ünitesidir. Sabitleme modülüne monte edilen veri toplama ünitesi ana gövdesindeki mikro denetleyici ile kart okuma yeri, ekran, butonlar, sensor girişleri, güç girişi, kamera kısımlarına sahiptir. Böylelikle gelen veriyi işleyerek olası anlık sorunları işverene e-posta veya mesaj yoluyla raporlayarak haber verebilir.Bu projede, son zamanlarda sanayi firmaları üzerinde etkisini daha da hissettiren “veri toplama” konusu üzerine literatür taraması yapılmış, bu türdeki bir problemin gerçek bir kurum/kuruluşta nasıl çözülebileceği üzerine veri toplama ünitesi tasarlanması amaçlanmıştır. Dijital dönüşüm çerçevesinde kullanılan görüntü işleme, IoT (Nesnelerin İnterneti), ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Programları ve Raspberry Pi bilgi işlem ünitesinin entegrasyonu ile bu problemin çözülebilmesinin mümkün kılınabileceği gösterilmiştir. Ayrıca bu projenin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde oluşturulan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” içerisindeki “9- Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” hedefine hizmet ettiği saptanmıştır. Projenin akış diyagramı ve muhtemel çıktının teknik resmi tamamlanmıştır. Araştırma kapsamında ilk prototipin donanım kurulumu tamamlanmıştır. Prototip üzerindeki diğer yazılımsal çalışmalar ve kontrol algoritması üzerine olan çalışmalar devam etmektedir. Bu proje, nesnelerin internetini (IoT), Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) programlarını, görüntü işleme ve yapay zeka kavramlarını da sistem içerisine entegre ederek Kurumsal Kaynak Planlama(ERP) ve Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) programlarında kullanılmak için veri sağlayan, Raspberry Pi tabanlı, kullanılan veri tabanları ile entegre, iş emirlerini ve üretim miktarlarını makine ile harici bir bağlantı gerektirmeden okuyabilen, iş ve işçi bilgilerini(başlangıç saati, bitiş saati, nihai zaman, işçi ismi. vb.), bunlara ek olarak üzerinde çalışılan makinede herhangi bir problem olduğunda ya da makine durduğu zaman, duruşun sebebi bilgilendirebilecek, minimum iş gücü kullanılarak maksimum verim alınabilecek, verileri ERP programlarının kullanabileceği şekilde doğru olarak verileri toplayabilecek bir veri toplama ünitesi tasarlanmıştır.

Proje ile İlgili Görsel/Video


Evet

Hayır

Evet

Evet

Evet

Proje; görüntü işleme, yapay zeka, veri tabanı ile ilişkilidir. Sensor ekranlarından başlangıç ve bitiş değerlerinin, yapay zeka ile işlenip sisteme girilmesi için ham görüntünün çeşitli tekniklerle işlenmeye hazır hale getirilmesidir. Sistemde MySQL veri tabanı, ERP programlarına entegre olması açısından ve Python programlama dilinde kütüphanelerinin bulunması sebebi ile tercih edilmesi planlanıp, bulut sistemler üzerinde çalışması ile de sisteme esneklik katması beklenir.

Var ve bana ait (başvuru yapıldı)Bu Proje için Yaptığım Sanal Yatırım:
Kalan TET Coin:
En çok sanal yatırım alacak ilk 3 projeyi tuttur ödülü kazan. Projeyi paylaş daha çok yatırım alsın.