TPP9-TQDIB /BayKuş
HealthtechDesktop-appInternet of things

Muhammet Furkan ÖZATA
Grup Üyeleri
1.Muhammet Furkan Özata
2.Mert Gezici
3.Aziz Kerem Bulut
4.Abdullah Önen

Yapılan araştırmalara göre bilgisayar kullanımı esnasında ekrana 60-70cm aralığından daha yakın durmak ve molasız veya egzersiz yapmadan 45-50 dakikadan fazla kullanıma devam etmek insan vücudunda çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Projemizin amacı kullanıcının bu sağlık sorunlarıyla yüzleşme riskini en aza indirmek için belirli uyarı algoritmaları kullanarak kullanıcının verimli ve sağlıklı bir şekilde bilgisayar kullanmasını sağlamaktır.


Başlangıç olarak sinyal işleme teknolojisinden bahsetmek gerekir. Mesafe sensörlerinden alınan verinin işlenmesi ve rapor haline getirilmesi gerekir. Bunun için çeşitli algoritmalar kullanılır. Raporlama öncesi kullanılan algoritma kullanıcıyı kısa ve öz bir biçimde yönlendirmeyi amaçlar. Nesnelerin interneti uygulaması da projenin ileriki safhaları için düşünülmekte. Kullanıcının uyku sürecinin analizi için akıllı saatlerle iletişim halinde bulunmak ve bilgisayar kullanımının uyku sürecine etkisini ortaya koyarak kullanıcıya öneriler sunmak da buna dahildir.


Bilgisayarlar günümüzde sıkça kullanılan teknolojik aletler arasında yer almaktadır. İnsanın yapamayacağı birçok işi yaptığı ve işleri kolaylaştırdığı yadsınamaz bir gerçektir. Watson’a (2020) göre Covid-19 sürecinde laptop kullanımı dünya çapında %40’lık bir artış göstermiştir. Bu artış beraberinde olumsuz etkiler getirmiştir. Online eğitim ya da toplantılardan dolayı insanlar uzun süreler boyunca bilgisayar başında kalmaktadırlar. Beyaz yakalıların yarısından fazlasının boyun ve sırt bölgesi ile ilişkili kas iskelet sistemi rahatsızlıklarından yakındığı, kadın olmak ile boyun, sırt ve omuz bölgesinde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının ilişkili olduğu ve günde 7 saatten fazla masa başı çalışmanın işe devam etmemeye sebep olabileceği gösterilmiştir. Bursa OBM monitöre uzaklık, görüntüye, ekran çözünürlüğüne, yazıların okunabilirliğine ve monitörün büyüklüğüne bağlı olduğunu belirtmiş ve ortalama olarak göz-ekran uzaklığı en az kol mesafesi kadar uzaklıkta (60-70 cm.) olması gerektiğini bildirmiştir. Memorial 45-50 dakikada bir 5-10 dakika ara verip gözü dinlendirmenin göz sağlığı için çok önemli olduğunu göstermiştir. Tüm bu sorunlar ve çözümler göz önünde bulundurularak insanların sağlığını korumak için bir proje üretilmesi hedeflenmiştir. Bu proje yukardaki temel çözümler üzerine inşa edilmiş bir mimariye sahiptir. Temel olarak sensörlerden toplanan verileri değerlendirip uyarı ya da rapor olarak kullanıcının hizmetine sunmaktan oluşur. Tasarlanmış prototip içerisinde bir adet ultrasonik sensör ve Arduino Nano denetleyicisinden oluşmaktadır. Bu devrenin sahip olduğu algoritma şöyledir: -Mesafeyi ölç ( 50 milisaniyede bir ) -Farenin 10 saniyede izlediği yol 100 pikselden den büyükse 45 dakika sayacını başlat ve toplam kullanım süresini rapora ekle. (bu algoritma 15 dakikada bir tekrarlar ve kullanıcının bilgisayarı aktif kullanıp kullanmadığı tespit edilir. Kullanıcı ayrıldığında 15 dakika geri gelmediği takdirde sayaç sıfırlanır.) -Kullanıcı aktif kullanmaya başlamışsa ve mesafe sensöründen alınan uzaklık verisinin son iki 50 milisaniye ortalaması 60 cm’den az ise kullanıcıya uyarı gönder. ( kullanıcı sınırı aşarsa aştığı süreyi rapora ekle.) -45 dakika tamamlandığında ekrana uyarı gönder. 30 saniye bekle ve algılama algoritmasını 1 dakikalık periyotlarla tekrar çalıştır. Eğer kullanıcı bilgisayarı kullanmaya devam ederse bu süreyi rapora ekle. Watson, A. (2020). Device usage increase due to the coronavirus worldwide 2020, by country. https://www.statista.com/statistics/1106607/device-usage-coronavirusworldwide-by-country/ https://dergipark.org.tr/tr/pub/smj/issue/41781/454249#article_cite https://bursaobm.ogm.gov.tr/Documents/FikirBahcesi/19/Ofis%20Ergonomisi.pdf https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberi/bilgisayar-ve-goz-sagligi

Proje ile İlgili Görsel/Video


Hayır

Akıllı saatler hayatı çok kolaylaştırdı ve bilgisayarlar da vazgeçilmez olarak yaşamını sürdürüyor. Bu nesnelerin hepsi insan sağlığında bir rol oynuyor. Bu proje sayesinde "Kalp Krizi Riski", "Uyku Kalitesi", "Göz Sağlığı" ve "Vücut Kondisyonu" gibi önemli alanların hepsinde birden insanın daha az etkilenmesini hedefleyen projeler bulunmamaktadır.

Evet

FikirBu Proje için Yaptığım Sanal Yatırım:
Kalan TET Coin:
En çok sanal yatırım alacak ilk 3 projeyi tuttur ödülü kazan. Projeyi paylaş daha çok yatırım alsın.