TPP9-PCTCC /Girişimsel Olmayan Kan Grubu Tespit Cihazı
HealthtechElectronicsBiotech

Samet Gökmen
Grup Üyeleri
1.Samet Gökmen
2.Naime Nur Yıldırım
3.Ahmet Emin Saltabaş
4.Yavuz Selim Durak

Amacımız; kan grubu belirlenmesinde kan numunesini, solüsyonları ve işlem sırasında gerçekleşen acıyı ortadan kaldırarak girişimsel olmayan yöntemlerle (non-invasive bir şekilde) kan grubu ölçümünü gerçekleştirmektir.


Günümüzde kan grubu tespitinin en yaygın hali parmağı delip, kan numunesi alarak ve bu kanın üzerine gerekli solüsyonlar damlatılarak belirlenmektedir. Solüsyon ve kan numunesini, kan numunesi alırken oluşan acı ve enfeksiyon riskini tamamen ortadan kaldırarak vücut ile girişimsel olmadan mobil bir cihaz ile kan grubu belirlenmesi projemizin inovatif yönüdür.


Optik yöntemler girişimsel olmayan (non invaziv) ölçümlerin temelini oluşturur. Optik yöntemler, iyonize olmayan radyasyon olgusunu kullanırlar, genellikle tüketilebilen reaktifler içermezler ve cevap hızları yüksektir. Ayrıca düşük maliyet, geliştirilmiş lazerler ve optik algılayıcılar bu yöntemlerin etkileyici yönleridir. Bütün optik girişimsel olmayan yöntemler parmak, ön kol, dil, dudak, göz gibi insan vücudunun belirli bölümlerinde ışık demetlerinin yayılması prensibini kullanırlar. İletilen ışık, dokunun içinden geçerken yansır veya derinin dışına saçılır. Bu ışıklar, aydınlatılan dokunun dağılımı hakkında bilgiler içerirler. Daha sonra dedektör tarafından alınan ışıklar, oksijen, hemoglobin gibi analitlerin derişimlerinin belirlenmesinde kullanılır. Bu yöntemler baz alınarak ön koldan gönderilen kızılötesi ışınlar ön koldaki damardan saçılarak bize kan grubu için gereken kanda bulunan kırmızı kan hücrelerinin (eritrositlerin) üzerinde bulunan antijen çeşitlerinin bilgisini elde edebiliriz. Bu bilgiler gereken sinyal işleme yapıldıktan sonra kullanılabilir hale getirilerek kan grubu bilgisi ayrıştırılır. Bu ayrıştırma sonucunda girişimsel olmadan mobil bir cihaz ile kan grubu belirlenir.Hayır

Kan grubu tespitinde kullanılan ekstra maliyet gerektiren solüsyonlara ve kan numunesine ihtiyaç duymadan, daha kısa bir sürede, daha önce kullanılmamış, girişimsel olmayan optik yöntemlerle mobil şekilde kan grubunun tespiti bizim üstünlüklerimizdendir.

EvetBu Proje için Yaptığım Sanal Yatırım:
Kalan TET Coin:
En çok sanal yatırım alacak ilk 3 projeyi tuttur ödülü kazan. Projeyi paylaş daha çok yatırım alsın.