TPP9-NJDVE /HERHANGİ BİR KIZILÖTESİ UZAKTAN KUMANDA İLE LED LAMBA KONTROL YÖNTEMİ
Smart homeElectronicsEnergy

Selcen AKINCI
Grup Üyeleri
1.Fuat Murat ÖNEY
2.Mohammadreza Masoumisoureh
3.Merve Damar
4.Selcen Akıncı

Bu buluşta amaçlanan aydınlatmada kullanılan led lambaların uzaktan kontrolünün çevremizdeki her hangi bir kızılötesi kumanda(televizyon, klima vb.) ile parlaklık kontrolünün sağlanması ve led lambanın içerisinde bulunan ledlerin kullanım ömrünü arttırmayı sağlanmasıdır. Bununla birlikte kullanıcı tarafından oldukça kolay ve anlaşılır bir kullanıma sahiptir.


Buluşun inovatif yanı; buluş konusu led lambanın, kızılötesi verici içeren herhangi bir uzaktan kumanda ile parlaklık ve renk değişimi ayarlanabilmesidir. Bununla birlikte; kızılötesi alıcı bulunduran led lamba içerisinde uygun sayıdaki bazı ledlerin belirli sürede yanması, süre sonunda sönmesi ve ardından diğer ledlerin yanması ile birlikte ledler üzerindeki aşırı ısınma önlenir ve ledlerin ömrü de artmış olur. Renk kontrolünde herbir led tek bir besleme kablosu ile kontrol edilebilir.


Çevremizdeki kızılötesi verici bulunduran herhangi bir kumanda ile kontrol edilebilen bir işlemciye sahip led lamba özellikleri; -İlk kullanımda en düşük parlaklık seviyesi ile başlar, -Çevredeki herhangi kızılötesi verici bulunduran kumandanın herhangi bir tuşuna bastığında parlaklık kontrolü sağlanabilir, -Tasarımcının belirlediği en yüksek parlaklık derecesine kadar, her tuşa basıldığında parlaklık artacaktır, -Parlaklık en yüksek seviyeye geldiğinde, led lamb tamamen sönecek ve bir daha tuşa basıldığında en düşük parlaklıktan yanmaya devam edecektir, -Tasarımcı seçimine bağlı olarak istediğimiz kademelerde parlaklığı sağlayabilir veya ledleri kapatabiliriz. Led lamba en son kullanılan parlaklık seviyesini hafızasına kaydeder ve her açıldığı zaman, son ayarlanan parlaklık seviyesinde aydınlatma sağlar, -Parlaklık için yapılan kontrolün haricinde ayrı bir kontrol şekli olarak led renk değişimi de kontrol edilebilir; dijital kontrol yöntemiyle bu kontrol gerçekleştirilebilir. Her tuşa basıldığında farklı ledlerin farklı renkte yanması sağlanabilir. Ledlerin parlaklık şiddetleri ve/veya renk değişimi tasarımcı tarafından akım/gerilim/analog/dijital kontrol ile istenilen derecede ayarlanabilir, -Buluş, kullanıcı ve tasarımcı tercihine göre düşük parlaklıkta kullanıldığında önemli bir tasarruf fikri sunmaktadır. Kızılötesi alıcı bulunduran led lamba içerisinde uygun sayıdaki bazı ledlerin belirli sürede yanması, süre sonunda sönmesi ve ardından diğer ledlerin yanmasına dayanmaktadır. Bu durum ledler üzerindeki aşırı ısınmayı önler ve ledlerin ömrünü arttırır. Mevcut buluşlardan farklı olan bu yöntem, kullanıcıya uzun ömürlü bir lamba kullanım fırsatı sunar. -Diğer renk kontrollü ledlerden farklı olarak her farklı led renk için farklı kablo kullanımı gerektirmez; tek bir besleme kablosu ile kontrol edilebilir.

Proje ile İlgili Görsel/Video
Web Adresi : LinkedIn :

Evet

Hayır

Önceki teknikte her led lamba uzaktan kontrolü için o lambaya özel olarak tanımlanmış uzaktan kumanda kullanılması gerekmektedir. Bizim geliştirmiş olduğumuz sistemde hiçbir tanımlamaya ihtiyaç duyulmadan herhangi bir kumanda kullanılabilir. Bununla birlikte uzun ömürlü olmasını sağlayacak çalışma prensibi ile de tasarruf sağlanabilmektedir.

Hayır

Evet

Evet

Güncel teknolojide, her led lamba uzaktan kontrolü için o lambaya özel olarak tanımlanmış uzaktan kumanda kullanılması gerekmektedir. Aynı zamanda parlaklık ayarı azaltıldığında lamba içerisindeki tüm ledler yanmaktadır ve ısınma dolayısıyla lamba ömrü azalmaktadır. Farklı renk ledlere sahip lambalarda her farklı renk led için farklı kablo kullanımı gerekir.

Var ve bana ait (başvuru yapıldı)

Hayır

Ticarileşme ÖncesiBu Proje için Yaptığım Sanal Yatırım:
Kalan TET Coin:
En çok sanal yatırım alacak ilk 3 projeyi tuttur ödülü kazan. Projeyi paylaş daha çok yatırım alsın.