TPP9-JOOTX /Temiz Kömür ile Karbon Yakalama, Depolama ve Kullanım Teknolojisi
EnergyCleantechIndustry40

gürhan koncaoğlu

Hedefim yerli linyit kullanan ve yeni kurulacak olan santrallere yönelik temiz kömür/ temiz enerji teknolojisi geliştirmektir. Başta kömür santralleri olmak üzere güç santrallerinden kaynaklı salımlar arasında sera gazı etkisine sahip olan karbondioksit ve türevi gazların yakalanması, depolanması ve/veya farklı sektörlerde kullanımını sağlamaktır. Termik santraller yanında çimento, demir çelik, yonga levha gibi büyük üretim kapasitesine sahip fabrika gazları filtre ederek temiz enerji temiz sanayi oluşumunu sağlayıp canlı yaşamına hava kalitesini artırarak dokunmak istiyorum.


Yapmak istediğimiz filtre sisteminde 4 farklı inovatif yanı bulunmaktadır. İlk olarak uyguladığımız yenilik iyon jeneratöründedir. Piyasada bulunan elektro statik filtreler de demir levhalara + ve – elektrik verilerek hava çekirdekli kondansatör mantığında iyonizer alanları oluşturmaktadır. Yapılması istenen filtre sisteminde iyonizer kısmını füzyon teknolojisi için geliştirilmiş lineer hızlandırıcılar geliştirilerek baca gazları için iyonizer olarak kullanılmaktadır. 2. yeniliğimiz gaz ölçüm sistemidir. Yine piyasada mevcut durumdaki elektro statik filtreler de gaz ölçüm voltaj ayarlaması gibi ihtiyaca yönelik enerji tüketimi yoktur. Sabit gerilim sabit levhalar sayesinde iyonize etme işlemi gerçekleşir. Projemiz de ise baca içerisinde gaz yoğunluğu ve gaz akış hızı ölçümü yapılacak ve birim zamanda geçecek olan gaz enerjisinin hesabı yapılarak jeneratör voltajı otomatik olarak baca içerisindeki gaz akışına göre artıp azalacaktır. 3. yeniliğimiz manyetik taşıma ve manyetik ayrıştırma Yine piyasada mevut sistemler de filtreleme işleme zıt kutupla yüklü levhalara yapıştırılarak hava kalitesi artırılmaktadır. Bu durumun kötü yanı hava kalitesi sabit yada standart değildir burada değişkenlik göstermesinin nedeni levhaların temizlik durumuna göre filtreleme kalitesi değişmektedir. Yapacağımız filtre sisteminde ise sabit yataklı neodyum ve elektro mıknatıs sayesinde baca içerisinde parçacıklar temas etmeden taşınmaktadır. Sistemimiz içerisinde ayrıştırma kısmı bulunmaktadır. Buradaki ayrıştırma işlemi depo alanından alan kazanmak ve hava kalitesini artırmak için saf halde bulunan oksijen, azot gibi hava kalitesini artıran gazların doğa salınması için yapılmıştır. 4. yenilik ise atık yönetimi/ depolama alanımız manyetik tank ve kontrolü üzerinedir. Piyasadaki örneklerinde atık yönetimi yapılmamaktadır hava içerisinden filtre edilen partiküller temizlik aşamasında suya karışmaktadır buda hava temizliği yapıp su kanallarının kirlenmesine sebep olmaktadır. Yaptığımız proje ile toplanan atık partiküller ve gazlar projemizin 3. Aşamasında sürdürülebilir ham madde üretimi için kullanılması planlanmaktadır.
Evet

Piyasada hali hazırda elektro statik filtre bulunmaktadır. Bu filtre sistemlerinin hepsi yurt dışı üretimidir. Klasik elektro statik filtreler çok küçük farklarla aynı temel prensiplerle çalışmaktadır. Yüksek gerilim levhalara iletilerek potansiyel alan içerisinden geçen parçacıklara iletkenlik özelliği kazandırılmaya çalışılır. Bu filtre sistemleri küçük ölçekli olduğunda 2500m3’lük gaz yoğunluğunu için az enerji çekiyor gibi gözükebilir. Sanayi tipi 16000m3 üretim alanına sahip olan fabrikada oluşan baca gazlarının filtre edilmesi için 600m2 alan, 500.000watt elektrik enerjisi, 8m3 su kullanımı yalnızca bir saatlik çalışma ihtiyacı için gerekli olan sabit giderlerdir. Önerdiğimiz projede, potansiyel alan oluşturularak kullanılmış klasik yöntemlerden uzaklaşarak su soğutma sistemi devre dışı bırakılması istenmektedir. Yapılması istenilen filtre sisteminde statik alan oluşturularak gaz yoğunluğuna göre enerji giderleri değişecektik ama gereksiz enerji kullanımı söz konusu değildir. Klasik filtre sistemlerinde oluşan gereksiz ısınma sorunu da statik alan sayesinde çözülecektir. Ar-ge çalışmaları sonucunda kurutma ve soğutma benzeri işlem yapılmayacağı için alan kazandıracaktır. Bu filtre sistemi klasik filtre sistemlerine göre daha küçük alanlarda daha az enerji ile çalışacak ve soğutma sistemi olmadığı için öncelik kazanacaktır. Filtre sistemimizde tel, levha, kâğıt ve benzeri bir süzgeç olmadığı için temizlik sorunlarını ortadan kaldıracaktır. Yurt içinde profesyonel olarak herhangi bir üretim yapan firma bulunmamaktadır. Türkiye pazarına Hollanda’dan ithal edilerek “euromate se” kanal tipi sabit elektro statik filtreler bulunmaktadır. Farklı bir ürün Singapur’dan ithal edilerek ülkemizde satışa sunulan “rydair” markasıdır. Bu iki sistemde aynı yöntemlerle sabit tel levhalar üzerine kuruludur. Aynı çalışma sistemine benzer filtre sistemleri çeşitleri fazlaca bulunmaktadır. Klasik filtrelerin başlıca sorunlarından alüminyum, bakır gibi levhaların kullanılmasından dolayı gereksiz ağırlık, alan, maliyet ve işçilik giderlerinden oluşmaktadır. Bu sistemlerinde filtreleme işlemi tutucu plakaların temizlik durumuna göre değişmektedir. Bu levhaların bakımı ve temizliği problem teşkil etmektedir. Proje kapsamında üretilecek olan filtre sisteminde minimum alan, temizlik ve maliyet hedeflenmektedir. En önemlisi sabit hava temizleme kalitesi konusunda benzeri olmayan bir filtre sistemi oluşturulacaktır.

Evet

Evet

Evet

Elektro statik hızlandırma prensibini kullanarak havadaki koku, is, duman, yağ, toz gibi partikülleri arındırarak, işletmelerin dışarıya saldıkları kirli, kötü kokulu ve yağlı havayı giderir. Elektro filtreler iki akışlı elektrostatik kül tutuculardan ve elektrikten faydalanarak tutarlar. Kapalı bir gövdeye yerleştirilen sac levhalar ve aralarına bağlı teller ile çalışmaktadır. Her bir akış yarım toz tutucudur. Her yarım toz tutucu için 380V DC akıma çeviren 224 kva gücündeki bir transformatör redresör grubundan sağlanır. Elektrostatik filtredeki teller (-) elektrot, sac levhalar (+) elektrotlardır. Elektrotlara gerilim uygulanınca tellerden çıkan elektronlar yüksüz olan toz tanelerine çarparak onları (-) iyon haline getirirler. (-) yüklü tozlar, (+) yüklü elektronlar tarafından çekileceğinden toz taneleri sac levhalara yapışır ve gazdan ayrılır. Levhaları tozlardan silkelemek için kam yöntemi kullanılır. Kam vasıtası ile plakalar belirli periyotlardasilkelenir. Kamlara bu hareketi elektrik motorları sağlar. Silkelenen küller elektrofiltre altındaki kül silolarına boşalır.İçerisindeki gaz ise cebri çekme vantilatörü vasıtasıyla 160 0 C civarında bacadan dışarıya atılır. Elektrofiltrelerin verimi yaklaşık %96’ dir. Her havalandırma sisteminde olduğu gibi statik filtre sistemleirinde de periyordik şekilde onarım ve bakım çok önemlidir. Ayrıca mutfak davlumbazı içinde paslanmaz çelikten yapılan filtreler emiş kanallarına doğru hareket eden alevlere karşı bir bariyer görevi görür. Bu filtreler pişirme işlemi sırasında oluşan büyük parçacıkların tutulmasını sağlarlar ama yağ parçacıkları, pişirme dumanı, yağ buharı ve kokunun tutulmasında etkili değildirler. Bu kirletici etkenler, kanallarda, fanlarda, binaların çatı ve yan duvarlarında birikebilirler. Bunlar son derece yanıcıdırlar ve sık sık yangınlara neden olabilirler. Elektrostatiker hava ısıtıcıları ile cebri çekme fanları arasına yerleştirilir. Böylece baca gazlarının içerdiği uçucu küllerin, gaz kanalları ve fan kanatlarında oluşabilecek yanmalar da önlenebilir.

Var ve bana ait (başvuru yapıldı)

Evet

PrototipBu Proje için Yaptığım Sanal Yatırım:
Kalan TET Coin:
En çok sanal yatırım alacak ilk 3 projeyi tuttur ödülü kazan. Projeyi paylaş daha çok yatırım alsın.