TPP9-HVQVY /PANİĞİNİ MASKELE
3D-PrintingHealthtechProptech

Ayşe KARA AYDIN
Grup Üyeleri
1.KEREM GELİR

Projede tasarlanan maskenin bilimsel ve teknolojik veriler ışığında nefes kontrolü için etkili bir yöntem olacağı öngörülmektedir. Maske, bir valf sistemi ve ağız-burun- dış bölgeye açılan kanallardan oluşmaktadır. Panik atak anında istem dışı bozulan nefes alıp verme periyodu bu maske ile düzene sokulmaktadır. Nefes alıp verme periyodunun düzenlenmesi ile panik atak süresinin kısalması ve şiddetinin azalması hedeflenmektedir.


Nefes kontrolüne dair cihaz tabanlı bir yaklaşıma rastlanılmamıştır. Bu açıdan projede önerilen maske, nefes kontrolünün cihaz tabanlı olarak gerçekleştirilmesi açısından oldukça yeni bir yaklaşımdır. Nefes kontrolünün panik atak esnasında önemli olduğu ve atağın vereceği sıkıntıyı minimize ettiği literatürde açıkça belirtilmiştir. Maskenin herhangi bir yan etkisi olmaması önemli bir yöndür. Panik bozukluk yaşayan kişilerde görülen yan etki endişesi bu maskede söz konusu olmayacaktır.


Panik atak, bireylerin sosyal yaşantısını ciddi anlamda tehdit eden bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığa sahip olan bireyler genellikle sosyal aktivitelerini azaltmak veya iptal etmek zorunda kalırlar. Panik atağın 13 belirtisinden bazıları çarpıntı, nefes darlığı, boğulma hissi, baş dönmesi/sersemlik hissi, terleme, vb. olarak sıralanabilir. Panik atağın tedavisinde ilaç kullanımı, psikoterapi ve nefes egzersizi çalışmaları gibi yöntemler kullanılmaktadır. Tüm bu yöntemler uzun süreli bir çalışmayı gerekli kılmaktadır ve ilaveten ilaç kullanımının yan etkileri bulunmaktadır. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde nefes kontrolünün panik atak süresi ve etkisini azalttığı açıkça görülmektedir. Doğru nefes alma alışkanlığı edinmiş olmak hastalık sürecinde oldukça önemlidir. Ancak olası bir atak anında kişinin istem dışı davranışları doğru nefes almasını engelleyebilir ve atağın devam etmesine sebep olabilir. Bu yüzden atak anında nefes kontrolünü tesis edecek bir yönteme ihtiyaç vardır. Panik atak geçiren kişiler çok hızlı soluk alıp verdikleri için vücutta oksijen miktarı artar ve kişide baş dönmesi ve baygınlık hissi oluşur. Bu yüzden, panik atağın şiddetinin azalması için nefes kontrolünün sağlanması önemlidir. Literatürde sakinleşmek için 4 saniye nefes alınıp 7 saniye nefes verilmesi önerilmektedir. Eğer solunum yavaşlamazsa kriz devam eder. Yukarıda anlatılanlar ışığında panik atağın bireyler üzerindeki etkisinin azaltılması ile ilgili var olan sorunlar aşağıdaki gibi özetlenir: • Panik atak anında atağın şiddeti ve süresinin azaltılmasına dair etkili bir yöntem bulunmamaktadır. İlaç tedavisi bu soruna çözüm üretebiliyor olsa da ciddi yan etkiler barındırmaktadır. • Atak anında nefes kontrolü son derece etkili bir yöntemdir. Ancak atak anında kişi istem dışı bir davranış sergilediği için doğru bir nefes kontrolü gerçekleşmesi çoğunlukla mümkün olmayabilir. • Psikoterapi ve nefes egzersiz çalışmaları çok uzun süren tedavi yöntemleridir. Kişinin atak anında kendini kontrol edebilmesi için bu süreci belli bir başarı seviyesinde gerçekleştirmiş olması gerekir. Var olan tedavi yöntemleri ve sorunlar incelendiğinde nefes kontrolünün tesis edilmesinin özellikle atak anında etkili olacağı görülmektedir. Bu projede, panik bozukluk tedavisi gören bireylerin atak anında nefes kontrolünü yapabilmelerini olanaklı kılacak bir nefes kontrol sistemi çözüm olarak tasarlanmıştır. Bu maskede bir valf sistemi ile burundan belirli bir süre nefes alma, belirli bir süre nefes tutma ve belirli bir süre ağızdan dışarıya nefes verme otomatik olarak düzenlenmektedir. Kişi atak anında istem dışı davranış modunda olsa dahi bu maske ile nefesi otomatik olarak kontrol edilerek atak süresi ve şiddetinin azalması mümkün olacaktır. Projede önerilen çözümün hayata geçirilme aşaması aşağıdaki bilimsel ve teknolojik ilkeler üzerine inşa edilmiştir. Bilimsel ilkeler: Literatürde nefes kontrolü ve insan sağlığı arasındaki ilişkilere dair önemli miktarda bilimsel yayın bulunmaktadır. Özellikle heyecan, endişe, kaygı gibi durumlarda yaşanılan olumsuzluğun üstesinden hızlı bir şekilde gelinebilmesi için nefes kontrolünün sağlanması önemlidir. Projede önerilen çözüm yöntemi bu bilimsel sonuçlardan yola çıkılarak oluşturulmuştur. Teknolojik uygulamalar: Projede önerilen çözümün hayata geçirilmesi için 3B tasarım (Cubify Design) ile elektronik kontrol ve kodlama (Arduino) teknolojik uygulamaları kullanılmıştır. Maske, bir valf sistemi ve ağız-burun- dış bölgeye açılan kanallardan oluşmaktadır. Valf elektronik olarak kontrol edilmekte ve burun-dış bölge ile ağız-dış bölge arasında hava alış verişini düzenlemektedir. Proje panik bozukluk hastaları ve panik atak geçiren kişiler için tasarlanmıştır. Projede yer alan maske nefes kontrolünü sağladığı için solunum problemi yaşayan kişiler için de kullanılabilir.

Proje ile İlgili Görsel/Video


Evet

Hayır

Nefes kontrolüne dair cihaz tabanlı bir yaklaşıma rastlanılmamıştır. Bu açıdan projede önerilen maske, nefes kontrolünün cihaz tabanlı olarak gerçekleştirilmesi açısından oldukça avantajlıdır.

Hayır

Evet

Hayır

Proje fikrinin ilk prototip aşaması 3B yazıcı ve Arduino tabanlı bir denetleyici kullanılarak hayata geçirilecektir. 3B baskı için kurumda bulunan 3B yazıcı kullanılacak ve gerekli malzemeler satın alma yoluyla temin edilecektir. Bu aşamadaki en önemli risk kurumda eğitim amaçlı kullanılan yazıcının baskı kalitesinin yetersiz olma ihtimalidir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında 3B baskı hizmet alanı yolunda profesyonel bir firmadan temin edilecektir.

Başvuru Yapacağım

Evet

PrototipBu Proje için Yaptığım Sanal Yatırım:
Kalan TET Coin:
En çok sanal yatırım alacak ilk 3 projeyi tuttur ödülü kazan. Projeyi paylaş daha çok yatırım alsın.