TPP9-HJWBH /RAM BACA GAZI FİLTRASYON VE ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİ
EnergyTextile

Fatih Doğan

RAM BACA GAZI FİLTRASYON VE ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİ Tekstil fabrikalarında kumaşa son halini veren Ram makinelerinde kumaş işleme sırasında Ram bacalarından 180-200 ℃ sıcaklıkta atık gaz çıkmaktadır. Atık gaz içerisinde elyaf, çeşitli yağlar, kimyasallar, kumaş boyaları ve çevreye ağır koku yayan bileşikler bulunmaktadır. Geliştirilecek sistem ile, atık gazda bulunan elyaf, yağlar ve su ile tutulabilen bileşenler filtre edilerek ayrılacak, gazın sıcaklığı ile temiz hava ısıtılacak ve işletmede ihtiyaç duyulan yerlere verilecek, ayrıca gazın enerjisi ile temiz su ısıtılarak işletmedeki proseslerde kullanılması sağlanacaktır. Çevreye salacakları gazların emisyon değerlerinin düşük olmasından kaynaklı temiz üretim. Kokusu, yağı ve giderilmiş ve soğuk gaz salımından dolayı çevreyi rahatsız etmeyen bir bir işletme. Tekstil işletmelerinde bulunan Ram makinelerinin bacalarından çıkan 180-200 ℃’deki atık sıcak, kimyasallı kokulu ve elyaflı gazların filtrasyonu ve atık enerjinin geri kazanımı. Beklenen sonuçlar: Atık gaz üzerinde bulunan elyafların %80-90 oranında tutulması. Atık gaz sıcaklığının 180-200 ℃ den soğutularak 50 ℃ altında salımı. Temiz havanın 80-100 ℃ kadar ısıtılarak işletmeye verilmesi ve işletmenin proseste ve ya ortam ısıtmasında kullanması. İşletmedeki 18-20 C deki suyun 70-90 ℃ arasında ısıtılarak işletmede proseste veya buhara kazanlarında yeniden kullanması. Buna bağlı olarak su ısıtmak için ayrıca yakıt kullanmasını engellemesi. Atık gazın üzerinde bulunan koku değerinin yasal sınırlara çekilmesi. Atık gaz üzerinde bulunan yağ ve kimyasalların ayrılarak çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesi. A- Genel Hedefler: İşletmelerden salınan gazların soğutularak küresel ısınmaya etkisinin azaltılması İşletmelerden atılan gazların üzerinde bulunan yağ, koku oluşturan bileşiklerin ve kimyasalların solunan havaya zarar vermemesi için tutularak bertarafının sağlanması. Atılan enerjinin geri kazanılması. İşletmelerde su ve hava ısıtmak için kullanılan fosil yakıtların azaltılması. Teknoloji ihracı. B. Özel Hedefler: Tekstil sektöründe kumaşa son şeklini veren Fam makinesi bacasından çıkan 180- 200 ℃ sıcaklıktaki gazın 50 ℃’nin altına düşürülmesi. Ram bacalarından ortama salınan koku veren bileşenler, boya kimyasalları, elyaf partiküllerin ve su ile çözünebilen tüm bileşenlerin filtrasyonu. Ram bacalarından atılan sıcak gazın enerjisi ile temiz soğuk hava ısıtılarak işletmeye verilmesi ve bu sıcak hava ısıtmak için kullanılacak olan yakıtın azaltılması. Ram baca atık gazın sıcaklığı ile tekstil işletmelerinde çok sık gereksinim duyulan temiz sıcak suyun sağlanması. Örneğin 1 kg kumaş boyamak için yaklaşık 80-10 litre su kullanılır ve bu işlem için 60-80 ℃ sıcak suya gereksinim vardır kalanı soğuk olarak kullanılır. Gerekli olan suyu ısıtmak için kullanılacak olan fosil yakıt miktarı azalır. Kumaş boyama ve terbiye işleminde kullanılacak olan sıcak su önce makineye alınır ve ısıtılması için beklenir. Sistemde su daha önce atık gazın enerjisi ile hazırlanacağı için bekleme süresi minimuma iner. Makine prosesi daha hızlı tamamlar ve üretim kapasitesi artar. Ram baca gazındaki koku Uluslar Arası Standart olan 1000 KB ( Koku Birimi) değerinin altına düşürülmesi Projenin somut çıktıları; Yeni ürün geliştirilmektedir. Yakıt tüketiminde yüksek tasarruf sağlayacaktır. Çevreyi kirletici kimyasallar ve koku veren bileşenler kaynağında ayrılarak temiz üretim yapılması sağlanacaktır. Filtrasyon önemli bir özellik iken, enerjinin de geri kazanımı çok büyük bir üstünlüktür. Atık gaz sıcaklığı 50 ℃ altındandır. Baca gazının koku biri 100 KB’ nin altındadır. Sisteme giren temiz hava 80-100 ℃ arasında ısınmıştır. Sistem giren soğuk su 50-70 ℃ arasında ısınmıştır.


Atık gaz üzerinde bulunan elyafların %80-90 oranında tutulması. Atık gaz sıcaklığının 180-200 ℃ den soğutularak 50 ℃ altında salımı. Temiz havanın 80-100 ℃ kadar ısıtılarak işletmeye verilmesi ve işletmenin proseste ve ya ortam ısıtmasında kullanması. İşletmedeki 18-20 C deki suyun 70-90 ℃ arasında ısıtılarak işletmede proseste veya buhara kazanlarında yeniden kullanması. Buna bağlı olarak su ısıtmak için ayrıca yakıt kullanmasını engellemesi. Atık gazın üzerinde bulunan koku değerinin yasal sınırlara çekilmesi. Atık gaz üzerinde bulunan yağ ve kimyasalların ayrılarak çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesi.


Tekstil fabrikalarında kumaşa son halini veren Ram makinelerinde kumaş işleme sırasında Ram bacalarından 180-200 ℃ sıcaklıkta atık gaz çıkmaktadır. Atık gaz içerisinde elyaf, çeşitli yağlar, kimyasallar, kumaş boyaları ve çevreye ağır koku yayan bileşikler bulunmaktadır. Geliştirilecek sistem ile, atık gazda bulunan elyaf, yağlar ve su ile tutulabilen bileşenler filtre edilerek ayrılacak, gazın sıcaklığı ile temiz hava ısıtılacak ve işletmede ihtiyaç duyulan yerlere verilecek, ayrıca gazın enerjisi ile temiz su ısıtılarak işletmedeki proseslerde kullanılması sağlanacaktır.

Proje ile İlgili Görsel/Video
Web Adresi :

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Var ve bana ait (başvuru yapıldı)

Hayır

TicarileştiBu Proje için Yaptığım Sanal Yatırım:
Kalan TET Coin:
En çok sanal yatırım alacak ilk 3 projeyi tuttur ödülü kazan. Projeyi paylaş daha çok yatırım alsın.