TPP9-EZAKW /DÖRT MEVSİM OPTİMUM ENERJİ ÜRETEN ÇOK FONKSİYONLU FOTOVOLTAİK PANEL “MULTİSOLAR”
EnergyElectronicsMechatronics

Derin ALGÜL

Fotovoltaik güneş panelleri, ışık şiddeti, toz, kir, sıcak ve soğuk hava koşulları gibi çevresel etkiler nedeniyle farklı mevsimlerde, farklı verimlilik performansı gösterir. Bu çalışmada, en önemli yenilenebilir enerji üreteçlerinden biri olan fotovoltaik güneş paneline modifikasyon yapılarak nano kaplama, termoelektrik modül, fan ve sıcaklık kontrol ünitesi ilave edilerek dört mevsimde de optimum enerji elde edilebilmesi amaçlanmıştır.


Yağmur,çamur, tozdan etkilenmeden yaz ve kış şartlarında optimum enerji elde eden inovatif sistem...


Dünyamızda fosil yakıtların hızla tükenmeye başlaması ve çevreye verdiği zararlar sebebiyle bu yakıtların kullanımını azaltarak, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla küresel ısınma problemine çare bulup gelecek nesillere daha temiz, yaşanabilir bir çevre bırakmak, sürdürülebilir temiz enerji çalışmalara kaynaklık etmektedir. Sonsuz enerji kaynağı olan güneşten yeterince ve çok yönlü olarak yararlanılabildiği takdirde diğer enerji kaynaklarına olan ihtiyaç azalacak, büyük çaplı bir tasarruf sağlanacaktır. Genel olarak bakıldığında, güneş panellerinin verimlilik değerleri, monokristalin panellerde ortalama %16-20, polikristalin modüllerde %14-18 arasındadır, bu miktarlar çeşitli nedenlerle daha düşük değerlere inebilir.[1] Bu çalışmada, güneş enerjisi yardımıyla elektrik elde eden fotovoltaik panellerin verimini etkileyen üç temel faktör incelenip, inovasyon yoluyla panele nano kaplama, nano iyonizatör, termoelektrik modül, fan, sıcaklık ve şarj kontrol ünitesi ilave edilerek panel verimini yükseltmek ve her mevsimde optimum enerji elde edilebilmesini sağlamak hedeflenmiş, oluşturulan pilot model üzerinde verimlilik deneyleri yapılarak uygulanabilirliği kanıtlanmıştır. Konuyla ilgili Literatür ve patent taraması yapılmış, su veya sıvı püskürterek fırçalama yoluyla yüzey temizliği yapan firmaların olduğu tespit edilmiş, “US20090288691” nolu patentte ve US9130502B1 patentte de aynı işlemi motor kullanarak yapan sistemler gözlemlenmiştir.[18] [19] Fotovoltaik paneller ile güneş enerjisinden elektrik üretiminde verimi etkileyen üç temel faktör vardır.[2]  Birinci faktör tüm mevsimlerde panel yüzeylerinin toz, yağmur, çamur gibi çevresel etkilere maruz kalmasıdır. Bu faktör yüzeyin kaplanma yoğunluğuna göre verimi %100’e kadar azaltabilir.[2]  Güneş panellerinin en yüksek verimle çalıştığı aylar yaz aylarıdır. İkinci faktör, yaz aylarında yüzeye dik gelen güneş ışınlarının, panel yüzeyini aşırı derecede ısıtmasıdır. Fotovoltaik güneş panelleri yarıiletkenlerden oluşur ve bu malzemeler 85°C üzerinde yüzey sıcaklıklarına maruz kaldıklarında zamanla bozularak panel veriminin düşmesine neden olurlar. Parlak güneşli bir günde bir güneş paneli yüzey sıcaklığının 85°C - 120°C arası sıcaklıklara ulaştığı gözlemlenmiştir. Bu, sıcaklıklar gün içerisinde verimi % 50'ye kadar azaltabilir.[2] Standart güneş panelleri tipik olarak güneş ışımasının yalnızca % 15-20'sini elektriğe dönüştürür ve geri kalanı ısı enerjisi olarak panel üzerinde birikir.[1]  Üçüncü faktör ise, yoğun kar yağışlı dönemlerde güneş panelleri yüzeylerinin karla kaplanması ve elektrik üretiminin durmasıdır. Karla kaplı yüzeylerde bu oran yansıma ve kırılma nedeniyle sıfıra kadar düşerek verimi azaltmaktadır.[2]

Proje ile İlgili Görsel/Video


EvetBu Proje için Yaptığım Sanal Yatırım:
Kalan TET Coin:
En çok sanal yatırım alacak ilk 3 projeyi tuttur ödülü kazan. Projeyi paylaş daha çok yatırım alsın.