TPP9-ERMHJ /Lisanslı Depo Yönetimi
LogisticsIndustry40Internet of things

Teoman Çağırıcı

Tarım ürünlerinin TSE standartları çevresinde hijyenik ve ekonomik koşullarda , bakanlık gözetiminde , sigortalı ve tarafsız bir ortamda saklanan ürünlerin ( Buğday, arpa, mısır, hububatlar , kayısı vb.. ) web internet ortamından takibi ve süreç yönetimi . Saklanan ürünlerin Silolardaki takibi Bu yazılım ile Lisanslı Depoculuğun tüm İş Süreçleri kontrol Altında olacaktır . Ayrıca Elektronik Bilgi Transferi ile kamu kuruluşları ile olacak entegrasyonlar ( MKK , Takas bank ve diğer bankalar, TUİB VB.. ) , Sanayi Bakanlığı gibi sistem paydaşlarına, oluşturulan ürün senedi bilgilerini aktarılması , Depoların transferleri , Ürünlerin muhafaza süreçleri ve raporlanması , Depo çıkış ve ürün teslim işlemleri, Kantar entegrasyonları , Ürünlerin Muhafaza Süreçleri , Depo Çıkış ve Ürün Teslim İşlemleri , Sistem Üzerinden Anlık Takip gibi süreçlerin takibi yapılabilecek . Ayrıca bu yazılım hem web ortamından hem de mobil uygulamalardan basit ve hızlı bir şekilde yönetilecektir. Ana hatları ile temel amaçlar 1. Yönetim * Ürünlerin Yetkili Sınıflandırıcılar tarafından analizleri * Kantar bağlantıları * Ürünlerin kalite sınıflarını belirlemek ve doğru depolara kabul edilmesi * Ürünlerin Elektronik Platformlarda işlem görmesi için ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) üretmek ve takibi 2. TMO ( Toprak Mahsulleri Ofisi ) ‐ Türk Şeker ‐ TUİB ( Türkiye Ürün İhtisas Borsası ) gibi Kamu kuruluşları ile olacak entegrasyonlar 3. Tüm Lisanslı depolardaki ürünlerin ayrıntılı yönetimi ve Raporlamalar ‐ Karlılık analizleri ‐ Geriye dönük raporlar ( eski ve yeni yıl karşılaştırmalı raporlar ) 4. Mobil uygulamalar ile güvenli yönetim


Çifçinin ürettiği ürünleri, devlet güvencesi altında kurulan lisanslı depolarda takibinin yapılması. web tabanlı bir platformdan borsada olan ürünlerin fiyatlarını ve takibini yapılacağı platform. mobil cihazlarından ürünü hakkında bilgi saihibi olacağı bir platform. silolardaki kira bedelleri, hangi şehirde hangi silolarda neler var gibi bir çok bilgiye yetki dahilinde erişim sağlanacak bir platform.


Depolardaki ürünlerin Tartım, Analiz, Depo Teslim, Ürün Senedi, Ürün Muhafaza İşlemlerini sistematik bir şekilde yönetilmesini sağlayacak. Ürünlerin muhafaza süreçleri , ürünlerin sınıflandırılması , tartım işlemleri elektronik verilerin işlenmesi , Ürün senetlerinin oluşturulması , analiz ve depo işlemlerinin yönetilmesi gibi süreçlerin olması sağlanacak. Bu yazılımın içerisinde * Kantar * Laboratuvar * Stok * Antrepo * Alım muhafaza * Stok * Analiz ve ELÜS ( Elektronik Ürün Senedi ) * Evrak Takibi * Muhasebe * Raporlama * Yönetim gibi modüller olacaktır. Müşteriler istediği modüller ile sisteme adapte olabilecek . Modül ayrıntılı detayları aşağıdaki gibidir , Kantar Modülü ‐ Kantar Modülünde kullanılan tanımlamaların yapıldığı aracı kurum, araç cinsi ve kantar tanımlama işlemleri yapılacaktır . Laboratuvar Modülü ‐ Ürün sınıflandırılmasında kullanılan, ürün had limitleri ve depolamada kullanılan ürün kriterleri tanımlanacak Stok Modülü ‐ Stok modülünde kullanılan alan, depo, ürün ve ISIN tanımlamaları yapılacak . Muhasebe Modülü ‐ Ürün fiyatlandırılması için kullanılan birim fiyat tanımlamaları yapılacak . Araç Kayıt Modülü ‐ Lisanslı Depoculukta işlem yapmak için gelen Mudinin (Müşterinin) araç bilgilerinin ve ürün bilgilerinin sisteme kaydedildiği ekranlar olacak . Tartım Kayıt Modülü ‐ Tartım kaydı işlemlerinde aracın boş ve dolu tartım kaydı bilgilerinin girildiği ekrandır. Aracın tartım kaydı yapıldıktan sonra ürünün net miktarı belli olacaktır . Numune İşlemleri Modülü ‐ Tartım işlemi yapılacak araçtan alınan numunenin sisteme kaydedildiği yerdir. Numune poşetlerinin üzerine yapıştırılmak üzere numune etiketi alınmaktadır. Analiz İşlemler modülü ‐ Numune kaydı yapılan mudinin bilgileri Analiz Kaydı Listesinde gözükecektir , Ürün derecesi ,ISIN ve ürün kodu otomatik hesaplanacaktır .Analiz kaydı sonucu analiz ve sınıflandırma raporu alınacak Analiz Kontrol İşlem modülü ‐ Analiz Kontrol İşlemlerinde; ürün bilgileri ve analiz sonuçlarına göre ürün değerlerinin depolama şartlarına uyup uymadığı kontrol edilmektedir. Depo İşlemleri modülü ‐ Depo İşlemlerinde; ürünün depolanması ve ürünün depodan çıkış işlemleri gerçekleşecek . .Bu işlemler sonucu Depo Sevk / Teslim Fişi , Depo Giriş Belgesi, Depo Çıkış Belgesi alınacak ve depolar Arası Aktarım İşlemleri gerçekleşecektir . Mudi Tanımlama Modülü ‐ Mudi'nin (müşteri) bilgilerinin girildiği ekranlar olacak . Ayrıca Mudi Hesap Sorgulama , Mudinin aracı kurumda bulunan hesabının MKK aracılığı ile doğrulandığı süreçler olacak . Fatura İşlemleri modülü ‐ Fatura İşlemlerinin yapıldığı ekrandır. Analiz Miktar Gönderimi Modülü ‐ Yetkili sınıflandırma tarafından yapılan analiz değerlerini online olarak MKK'ya gönderilen ekranlar olacak ELÜS ‐ Elektronik Ürün Senedi MKK ‐ Merkezi Kayıt Kuruluşu ELÜS İhracı modülü ‐ Lisanslı Depo tarafından depolanan ürünün bilgilerinin online olarak MKK'ya gönderildiği yerdir. ELÜS İhraç İptali gibi Evrak Tarihi : 29.9.2020 15:05 6 / 12 Evrak No :8316b142-0f02-47c4-bbdb-7a5eeb217dd5 süreçler olacak .Mudinin Lisanslı Depodan çıkış yapacağı ürünün bilgilerinin gönderildiği yerdir. Çıkış emrinin ve ELÜS ihraç iptalinin kabul edildiği yerdir. ELÜS Çıkış İşlemleri, Mudinin Lisanslı Depodan alacağı ürünün işlemlerinin yapıldığı yerdir. Depo İşlemleri Modülü ‐ Depo Teslim Fişi, Depo Giriş Belgesi, Depo Çıkış Belgesi işlemleri yapılacak . Mudinin kiralayacağı deponun seçimi için Depo Teslim Fişi oluşturulacak ,Mudinin ürününü depoya yerleştirmesi için Depo Giriş Belgesi Oluşturulacak ve Mudinin ürününü depodan çıkartması için Depo Çıkış Belgesi oluşturulacak Muhafaza İşlemleri modülü ‐ Muhafaza İşlemlerinde; Eksper Muayene Defteri, Stok Durum Cetveli, Fazlalık‐Noksanlık‐Kıymet Kaydı Açıklama Belgesi, Kuru Madde Hesaplama Formu, Rutubet Kaybı Hesaplama, İlaçlama, Havalandırma İşlemleri gerçekleşecek Ticaret İşlemleri modülü ‐ Ticaret Bölümünde , Sevk Tesellüm İşlemleri, Tahmil Tahliye İşlemleri, Mal Alımı, Mal Satışı İşlemleri gerçekleştirilecek Evrak Takip Modülü ‐ Şubeye gelen evrakların kayıtları gerçekleştirilecek . Lisanslı Depoculuk Yazılımı; dijital ortamda bulunan Gelen Evrak Tutanağını ekranda göstererek doğru ve anlaşılır evrak kaydı yapılmasını sağlanacak. Ayrıca şubeden başka bir yere gönderilen evrakların kayıtları gerçekleştirilecek . Lisanslı Depoculuk Yazılımı; dijital ortamda bulunan Giden Evrak Tutanağını ekranda göstererek doğru ve anlaşılır evrak kaydı yapılmasını sağlayacak Yönetim Modülü ‐ Şirketler için Şube ve Personel işlemleri gerçekleştirilecek . Ayrıca Lisanslı Depoculuk Şirketi şubeleri kayıt altına alınacak Rapor Modülü ‐ * Mudi Kayıt Defteri Raporunun gösterildiği listedir. Sistem tarafından raporun çıktısı alınabilir * Numune Kayıt Defteri, Aylık faaliyet çizelgesi, Ürün Analiz ve Kayıt Defteri raporlarının oluştuğu ekranlar * Depo Defteri Raporu, Kişi Giriş Çıkış Raporu, Emanet Alım Bilgileri Raporu, Şube Depo Durumu Raporu oluşacak * Analitik raporlar‐ Görsel zenginliği olan raporlar

Proje ile İlgili Görsel/Video


Hayır

Evet

web tabanlı olmamaları , lisansli depoya sahip firmalarda kendi alt yapılarını kurmaları ve sunucu gibi bir çok yatırıma ihtiyaç duyan bir çok yazılım var. bizim yazılımımız bunların hiçbirine ihtiyaç kalmadan sadece internet bağlantısı ile erişim sağlayacak.

Evet

Evet

Evet

web tabanlı .net, C++, css-HTML5, java ve low code teknolojileri

Hiç bir şekilde yok

Hayır

FikirBu Proje için Yaptığım Sanal Yatırım:
Kalan TET Coin:
En çok sanal yatırım alacak ilk 3 projeyi tuttur ödülü kazan. Projeyi paylaş daha çok yatırım alsın.