Değerlendirme Kurulu

Değerlendirme kurulu, kategorilere göre Danışma Kurulu üyeleri arasından belirlenecektir.