Diğer Elektrik Elektronik Uygulamaları

Proje özeti ve iletişim bilgileri için Proje Kitapçığı’na göz atabilirsiniz
1 GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN TAŞINABİLİR, BİYOSENSÖR TABANLI MİKOTOKSİN TEST CİHAZI: MİSENS
     
Proje Sahibi : YILDIZ ULUDAĞ, MEHMET YAĞMUR GÖK, SERKAN BARUT, METE AKGÜN, ELİF ESEN, GÜZİN KÖKTÜRK, MURAT ALİBEK, SİNAN BUDAK, CANAN KURTULUŞ
     
Proje Amacı : Projenin amacı Tahıllardaki mikotoksinlerin hızlı ve güvenilir olarak kantitatif tespiti için elektrokimyasal metodla çalışan taşınabilir analiz cihazının geliştirilmesidir. Proje kapsamında Aflatoksin ve Deoksinivalenol mikotoksinlerini tespit edebilecek MiSens cihazı geliştirilmiştir. MiSens cihazının laboratuvar ve deneyimli personel gerekmeksizin hızlı, duyarlı ve seçici mikotoksin tanısı yapabilmekte ve kullanım kolaylığı, hızlılık ve maliyet açısından mevcut teknolojilerden üstündür.
     
     
     
2 TRANSKUTAN OPTİK SARILIK ÖLÇÜM CİHAZI PROJESİ - SOBE
     
Proje Sahibi : HASAN BASRİ ÇELEBİ, YILDIZ ULUDAĞ, YUNUS KARAMAVUŞ, CANAN KURTULUŞ, VEYSİ CANSU
     
Proje Amacı : Yenidoğan bebeklerde sıklıkla görülen sarılık sebebiyle bebeklerden birkaç defa kan alınmaktadır. Amacımız kanda bilirubin seviyesinin artışından kaynaklanan sarılık hastalığı için transkutan optik bir biyomedikal cihaz geliştirilmesidir. Proje kapsamında multi-disipliner bir ekip ile, rutin uygulamaya uygun, doğru ölçüm veren, deri üzerinden optik ölçüm ile sarılık tespiti yapabilen ve bebekten kan alımı gerektirmeyen optik sarılık ölçüm cihazı geliştirilmesi amaçlanmıştır.
     
     
     
3 OPTOELEKTRONİK DİLATOMETRE
     
Proje Sahibi : MEHMET KIVANÇ, HATİCE KIVANÇ
     
Proje Amacı : Ülkemizde özellikle malzeme bilimi alanında teknolojik altyapının gelişmesine pozitif yönde katkı sağlayacak, yeni geliştirilen madde ve malzemelerin yapısal ölçüm ve analizlerini nanometre mertebesinde hassasiyetiyle yapabilen optoelektronik dilatometrenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.