Derece Alan Projeler

Proje özeti ve iletişim bilgileri için Proje Kitapçığı’na göz atabilirsiniz
Mikro Elektro Mekanik Sistem (MEMS) Uygulamaları
1
12M-BIZVH
Kendi Enerjisini Üreten Koklear İmplant
     
Proje Sahibi : Levent BEKER
Proje Amacı : Günümüzde işitme engelli kişiler koklear implant yardımıyla duyabilmektedir. Fakat bu sistem günde birkaç defa pil değiştirilmek zorunda kalınması ve yağmur, banyo gibi koşullarda kullanılamaması sebebiyle sürekli olarak duymayı sağlayamamaktadır. Ayrıca vücut dışında bulunması da kullanıcı açısından estetik kaygıya sebep olmaktadır. Önerilen sistem kendi enerjisini üretebilmesi ve tamamen vücut içinde olması ile belirtilen problemlere çözüm olmayı amaçlamaktadır.
     
     
     
Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları
2
12B-YQYSE
Kablosuz Telekomünikasyon Altyapıları (GSM Sektörü, Savunma Sanayi)’nda Kullanılmak Üzere Akıllı Plazma Anten Prototipi Geliştirilmesi
     
Proje Sahibi : Mikail GÜRBÜZ
Proje Amacı : Proje kapsamında plazma rezonans ve plazma filtreleme teknolojilerine sahip bir plazma anten prototipi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu teknolojiler plazma anteni enterferans ve jammer bağışıklıklı radar kesidi düşük, beanforming’e sahip ve boydan bağımsız rezonansa sahip kılar. Prototip model bir üründür ve omnidirectional, sektör, geniş-dar bant, 2 boyutlu minyatür radar modlarını destekleyecek olup aslında farklı plazma anten versiyonlarına sahip bir ürün portföyünü ortaya çıkaracaktır.
     
     
     
Diğer
3
12D-XIPZT
Ayarlanabilir Elastik Antagonist Kas Replasman Düzeneği
     
Proje Sahibi : Murat Sinan ENGİN
Proje Amacı : İnsanlarda özellikle el becerisini olumsuz etkileyen ve kişinin yaşam kalitesini, iş üretme potansiyelini ve kendine yetebilirliğini kısıtlayan ""antagonist kas felci"" durumunun tedavisine yönelik, vücuda yerleştirilebilen antagonist kasların eksikliğini statik veya dinamik gerim uygulayarak ikame eden bir implant düzeneğinin geliştirilmesi. Bu düzeneğin statik versiyonu, sabit gerim uygulayarak bu işlevi görüyorken; dinamik versiyon, sinir sisteminden aldığı elektrofizyolojik veriyi işleyerek istenen harekete göre gerimi değiştirmektedir.
     
     
     

Mansiyon :

Nanoteknoloji Uygulamaları
 
12N-XUDLF
Kuantum Dot Görüntüleme Cihazı
     
Proje Sahibi : Şükrü ATAKAN
Proje Amacı : "Prototipi geliştirilen cihazın amacı, ülkemizde 40.000-180.000 TL aralığında satılan ve tamamı ithal, kullanılmayan birçok fonksiyonu olan görüntüleme cihazlarına alternatif olabilecek, tek fonksiyonlu, ucuz, küçük, taşınabilir, kullanımı çok pratik ve yerli üretim olacak bir alternatif geliştirmektir. Bu cihaz sayesinde araştırmacılar, pahalı olduğu için diğer araştırmacılarla ortak cihaz almak zorunda almayacak ve cihaz bozulduğunda teknik servis hizmeti için aylarca beklemeyecektir. "
     
     
     
Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları
 
12C-LKEFF
Tarlam Cebimde Mahsulüm Güvende Rahatım Yerinde
     
Proje Sahibi : Hüsnü BARKIN
Proje Amacı : 1- Ülkemizde tarımsal sulamada su tüketimini minimum düzeye çekerek üst düzeyde verim elde edebilmektir. 2- Çiftçinin tarla sulamayı cep telefonu yardımı ile uzaktan gerçekleştirmesi. 3- Sulamanın önceden belirlenen şartların (ısı-nem-yağmur) uygunluğu durumunda otomatik olarak gerçekleştirilmesi 4- Olgunlaşan tarım ürünlerine zarar veren hayvanların tarla içerisine girişinin tespit edilmesi ve tarladan uzaklaştırılmasının sağlanması.
     
     
     
Enerji Üretim,İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar
 
12E-FCFQH
TCDD Demiryolu Elektrifikasyonu Konsol - Hoban Kompozit İzolatör ve Konsol Donanımı Geliştirilmesi
     
Proje Sahibi : Yalçın KILIÇ
Proje Amacı : Projenin amacı TCDD nin yüksek hızlı trenlerde kullandığı 27,5 kV anma gerilimi olan, 60 kN minimum eksenel kopma yüküne sahip kompozit (silikon) konsol ve hoban izolatörlerini yerli olarak üretmektir. Ayrıca tüm dünyada üretimi kuvvet bağlı olarak yapılan bu ürünler ilk defa denenecek olan şekil bağlı üretim tasarımı ile üretilecektir. "