Paneller

PROGRAM

 “Enerji Verimliliği” Paneli

Arçelik AŞ Enerji ve Çevre Yöneticisi Fatih ÖZKADI
TOBB Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Özgür ÜNVER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yrd. Erdal ÇALIKOĞLU

Soldan Sağa: Erdal Çalıkoğlu, Özgür Ünver, Fatih Özkadı

 

 “Üniversite Sanayi İş Birlikliği” Paneli

TÜBİTAK- Bilişim Teknolojileri Grubu Yürütme Komitesi Sek. V. Mehmet ASLAN
Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A. Coşkun SÖNMEZ
Vestek AŞ Genel Müdürü Metin SALT
Arçelik AŞ Ar-Ge Direktörü Cem KURAL

 


Soldan Sağa:  Mehmet Aslan, Coşkun Sönmez, Metin Salt, Cem Kural

 

 

 “Uluslararası Ar-Ge İş Birlikleri” Paneli

Michigan State Unversity Associate Prof. Timothy P. Hogan
Eureka Üst Düzey Temsilciler Grubu Başkanı Okan KARA
Arçelik AŞ Ar-Ge Direktörlüğü Mekanik Teknolojiler Yöneticisi Faruk BAYRAKTAR
Türk Telekomünikasyon AŞ-Ar-Ge Direktörü Enis ERKEL

Soldan sağa: Okan Kara, Enis Erkel, Faruk Bayraktar, Timorhy P. Hogan