Derece Alan Projeler

Proje özeti ve iletişim bilgileri için Proje Kitapçığı’na göz atabilirsiniz
Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar
1
E3
Yenilenebilir Enerji Kaynağı Yakıt Pili
     
Proje Sahibi : Seda Köksal - Sevda Köksal
Proje Amacı : Polimer elektrolit membran yakıt pilleri; sıfır CO2, NOx, SOx emisyonu, şebekeden ve iklim şartlarından bağımsız olarak istenilen her yerde istenilen miktarda elektrik üretimi, kompakt yapı, sıfır korozyon, kojenerasyona uygun yapı, bakım gerekliliği olmaması, sessiz çalışma, sürekli yüksek performans, sıfır katı atık, yakıttan direk olarak elektrik enerjisi üretilebilme ve yüksek enerji yoğunluğu avantajları ile konvansiyonel enerji kaynaklarına göre üstün özelliklere sahiptirler.
     
     
     
Nanoteknoloji Uygulamaları
2
N4
MoBiSense: Çok Amaçlı Portatif (Biyo)Moleküler Analiz Cihazı
     
Proje Sahibi : Burak Türker
Proje Amacı : Proje, (biyo)moleküler etkileşimleri yüksek hassasiyet ve kısa süre içerisinde algılayabilen opto‐elektro‐mekanik bir sensör mekanizmasına dayanmaktadır ve çalışma prensibi olarak bilimsel literatürde yüzey plazmon rezonansı (SPR=surface plasmon resonance) olarak bilinen fiziksel fenomeni kullanmaktadır. Proje, biyosensör teknolojileri kapsamında bulunmaktadır. "
     
     
     
Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları
3
B1
Sanal Gerçekliğe Dayalı 3D PACS
     
Proje Sahibi : Nejat Çakmak - Fatih Şahin
Proje Amacı : Sanal Gerçekliği Kullanarak Gerçekleştirilen Üç Boyutlu PACS