ELEKTRİK - ELEKTRONİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
TET PROJE PAZARI 10 ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ

TET Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.  

2-KONU

Elektrik-Elektronik ve Bilişim sektöründe yenilikçi projeler kabul edilebilecektir.  

3-ORGANİZASYON

Elektrik - Elektronik İhracatçıları Birliği’nce düzenlenmektedir

4-KATILIM KOŞULLARI

Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları (Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır. TET Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir. TET Proje pazarına katılımı kabul edilen projelerin proje pazarının yapılacağı tarihte en az bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir.  

5-KATILIM FORMATI

Başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecektir.   1. Proje Pazarı katılımcıları, www.tetprojepazari.org adresinde yer alan şartnameyi ve verdiği bilgilerin doğruluğunu, kabul ettikten sonra internet üzerinden belirlenen formatta projelerini yükleyeceklerdir.  

6-TAKVİM*

Son Başvuru Tarihi: 13 Aralık 2021  

Proje Pazarı Etkinlik Tarihi: www.tetprojepazari.org adresinden ilan edilecektir.  

7-PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Proje Ön Değerlendirme Kurulu, süresi içerisinde, başvuru koşullarına uygun projeleri değerlendirerek etkinliğe katılımının değerlendirilmesi için ilgili Proje Değerlendirme Kurulu’na gönderir. Proje Değerlendirme Kurulu’ndan gelen değerlendirme sonuçlarına göre başvuran projenin TET Proje Pazarı Etkinliğine davet edilip edilmeyeceği belirlenir. 13 Aralık 2021 tarihi saat 23:59’a kadar tarafımıza ulaşmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. TET Proje pazarı yürütme kurulunun kararı ile son Başvuru tarihi uzatılabilir.   Ön değerlendirmede başarı gösteren projeler, www.tetprojepazari.org adresinde ilan edildiği tarihlerde online olarak yapılacak olan etkinlik esnasında jüri tarafından değerlendirilecektir.   Proje Değerlendirme Kurulu Üyeleri, Danışma ve Yürütme Kurulu Üyeleri arasından uzmanlık alanlarına göre belirlenecektir.  

8-PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Proje Pazarı’na katılım için başvuran projelerde Proje Değerlendirme Kurulu’nun dikkat edeceği en önemli husus ilgili sektöre uygunluk olacaktır. Buna ek olarak projelerin sağlayacağı katma değer/fayda, içerdiği inovasyon, uygulanabilirliği, özgünlüğü de Proje Değerlendirme Kurulu’nun dikkate alacağı diğer kriterlerdir.  

9-PROJE YARIŞMASI DEĞERLENDİRME ve ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ

Proje Pazarı başvurularında ön elemeyi geçen projeler, yine jüri tarafından sanal ortamda detaylı değerlendirilmeye tabi tutulacaklardır. Başvuran projeler arasından Ödül Kurulu tarafından en yüksek puanı alan ilk 3 proje aşağıdaki miktarlarda ödüllendirileceklerdir2.   1.’lik ödülü : 100.000 TL   2.’lik ödülü : 75.000 TL   3.’lük ödülü : 50.000 TL   Ödül Kurulu Üyeleri, Proje Pazarı Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.  

10-YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır: TET - ELEKTRİK ELEKTRONİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ   Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 4 / Elektrik Sektör Şubesi Yenibosna 34197 İSTANBUL   Tel: 0212 4540091   Faks: 0212 4540098   e-posta: info@tetprojepazari.org web: www.tetprojepazari.org  

11-FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

Proje katılımcıları sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan projelerle katılım sağlayabilir. Eğer katılımcı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan proje içeriğini, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kullanır ise, üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden katılımcılar, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar.   Projelerin fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak proje katılımcılarının sorumluluğunda olup, TET/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün herhangi bir sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır.  

12-ÖNEMLİ HUSUSLAR

  • Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.
  • Önceki yıllarda TET Proje Pazarı etkinliğine katılan projeler ile başvuru yapan proje sahipleri, etkinliğe tekrar aynı proje ile başvuru yaptıkları takdirde jüri ve yatırımcı görüşmelerine katılabilir ancak ödül kategorisine dahil edilmeyebilirler. Yeni bir proje ile başvuru yaparlarsa bu proje ödül değerlendirmesine de dahil edilir.
  • TET, etkinlikle ilgili olarak yapılacak online değerlendirmeler sırasında elektronik ortamda proje sahipleri, jüriler ve paydaşların katılım sağlayacağı toplantılar gerçekleştirebilir ve bu toplantıları kaydedebilir.
  • TET, katılımcılara ve projelere ait bilgi, görseller ve elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantı görüntülerini; Etkinliğin duyurulması amacıyla sosyal medya hesapları ve diğer yayın organları vasıtasıyla, etkinliğin organizasyonu amacıyla TET’in tedarikçileriyle ve 3. kişilerle uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.
  • İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile değerlendirme kurulu üyeleri, yedek üyeleri ve etkinlik raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje diskalifiye edilir; ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.
  • Proje pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir.
  • TET, gerekçe göstermeksizin etkinliği iptal etme hakkını saklı tutar.

* Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde katılımcılara ayrıca bildirilecektir. Sonuçlar www.tetprojepazari.org sitesinden ayrıca ilan edilecektir

**Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.