Proje Değerlendirme

Derecelendirme puan sıralamasına göre yapılacaktır. Ödül kategorisine katılacak projeler Değerlendirme Kurulu tarafından projenin özgünlüğü, sağlayacağı fayda, projenin içerdiği inovasyon ve uygulanabilirliği kriterlerine göre değerlendirilecektir. Değerlendirme Kurulu Üyeleri, TET Proje Pazarı Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.