Katılım Koşulları

  • TET Proje Pazarına başvuran projeler arasında konusu ve faaliyet alanı Elektrik, Elektronik ve Bilişim sektörlerine dâhil olmayan projeler ön değerlendirmeye alınmaksızın reddedilebilir.
  • TET Proje Pazarı Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışan tüzel kişilerin (Ar-Ge merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları, teknoparklar, Tübitak-MAM, üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır.
  • TET Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, temsilci olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir. TET Proje Pazarına katılımı kabul edilen projelerin etkinliğin yapılacağı tarihlerde en az bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir. Mazeret göstermeksizin etkinliğe katılım sağlamayan proje/proje sahipleri takip eden etkinliklere kabul edilmeyebilir.
  • TET Proje Pazarı’na katılım için T.C Vatandaşı olma gerekliliği bulunmamaktadır. İngilizce dilinde yapılacak başvurular da kabul edilmektedir.
  • Proje başvurularında sayı sınırlaması yoktur. Sunum yapabilecek yeterli sayıda proje üyelerinin bulunması durumunda Proje Pazarı'na aynı proje grubu birden fazla proje ile başvurulabilir. Tek kişinin katılımı durumunda ancak bir proje başvurusu yapılabilir.