Önemli Hususlar

  1. Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.
  2. TET, etkinlikle ilgili olarak yapılacak online değerlendirmeler sırasında elektronik ortamda proje sahipleri, jüriler ve paydaşların katılım sağlayacağı toplantılar gerçekleştirebilir ve bu toplantıları kaydedebilir.
  3. TET, katılımcılara ve projelere ait bilgi, görseller ve elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantı görüntülerini; Etkinliğin duyurulması amacıyla sosyal medya hesapları ve diğer yayın organları vasıtasıyla, etkinliğin organizasyonu amacıyla TET’in tedarikçileriyle ve 3. kişilerle uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.
  4. İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile değerlendirme kurulu üyeleri, yedek üyeleri ve etkinlik raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje diskalifiye edilir; ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.
  5. Proje pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir.
  6. TET, gerekçe göstermeksizin etkinliği iptal etme hakkını saklı tutar.
  7. TET Proje Pazarı etkinliğinin online olarak yapılması planlanmaktadır.