ÖDÜLLER

TET Proje Pazarı’na katılmaya hak kazanan proje sahipleri ödül kategorisinde de değerlendirmeye alınacaklardır. Başvuran projeler arasından Danışma Kurulu tarafından başarılı bulunan projeler aşağıdaki miktarlarda ödüllendirileceklerdir.


Çevre Uygulamaları Kategorisi

100.000 TL
10.000 TL


Enerji Uygulamaları Kategorisi

100.000 TL
10.000 TL


Sağlık Uygulamaları Kategorisi

100.000 TL
10.000 TL


Diğer Uygulamalar Kategorisi

100.000 TL
10.000 TL

Derecelendirme 4 Kategori bazında yapılacaktır. Ödül kategorisine katılacak projeler Danışma Kurulu tarafından projenin sağlayacağı fayda, projenin içerdiği inovasyon, projenin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirilecektir. Danışma Kurulu Üyeleri, TET Proje Pazarı Yürütme Kurulu tarafından belirlenmektedir.